dopuszczalne wahanie kursu co to jest
Co oznacza: zmiana kursu w porównaniu do kursu odniesienia. Definicja Dopuszczalne wahanie kursu.

Czy przydatne?

Definicja Dopuszczalne wahanie kursu

Definicja z ang. Permissible fluctuations of, z niem. Zulässige Schwankungen von.

Co to jest: Oszacowana dla ustalonych mechanizmów notowań i typów papierów wartościowych największa możliwa zmiana kursu w porównaniu do kursu odniesienia

Definicje jak Dopuszczalne wahanie kursu ze słownika ekonomicznego na D.