dłużne papiery wartościowe co to jest
Co oznacza: oznaczone wykonywane w ustalonych terminach. Papiery wartościowe reprezentujące.

Czy przydatne?

Definicja Dłużne papiery wartościowe

Definicja z ang. Debt securities, z niem. Schuldverschreibungen.

Co to jest: Stanowią je raczej obligacje i bony skarbowe. Reprezentują wierzytelności pieniężne na sumy oznaczone wykonywane w ustalonych terminach. Papiery wartościowe reprezentujące wierzytelności pieniężne, lecz determinowane zdarzeniami losowym

Definicje jak Dłużne papiery wartościowe ze słownika ekonomicznego na D.