wartościowe, papiery, dłużne

Co oznacza: losy loteryjne, polisy ubezpieczeniowe i inne. Definicja Dłużne papiery wartościowe słownik.

Czy przydatne?

Definicja Wartościowe Papiery Dłużne

Definicja z ang. Debt securities, z niem. Schuldverschreibungen.

Co to jest: Reprezentują wierzytelności pieniężne płatne we wskazanych terminach (bony skarbowe, obligacje, losy loteryjne, polisy ubezpieczeniowe i inne)

Definicje jak Wartościowe Papiery Dłużne ze słownika ekonomicznego na .