dług podporządkowany co to jest
Co oznacza: pożyczkodawcami. Definicja Dług podporządkowany słownik.

Czy przydatne?

Definicja Dług podporządkowany

Definicja z ang. subordinated debt, z niem. nachrangige Verbindlichkeiten.

Co to jest: Ma miejsce wówczas, gdy określony dług spłacany jest po uregulowaniu sytuacji z innymi pożyczkodawcami

Definicje jak Dług podporządkowany ze słownika ekonomicznego na D.