podporządkowany dług co to jest
Co oznacza: pożyczkodawcami. Definicja Dług podporządkowany słownik.

Czy przydatne?

Definicja Podporządkowany Dług

Definicja z ang. subordinated debt, z niem. nachrangige Verbindlichkeiten.

Co to jest: Ma miejsce wówczas, gdy określony dług spłacany jest po uregulowaniu sytuacji z innymi pożyczkodawcami

Definicje jak Podporządkowany Dług ze słownika ekonomicznego na D.