depozytariusz

Co oznacza: nią nadzorowane, świadczy usługi w dziedzinie kontroli poprawności inwestycji i. Definicja Depozytariusz słownik.

Czy przydatne?

Definicja Depozytariusz

Definicja z ang. Depositary, z niem. Depot.

Co to jest: Bank bądź KDPW. Powierzone tej instytucji nie zainwestowane składki członków funduszy są poprzez nią nadzorowane, świadczy usługi w dziedzinie kontroli poprawności inwestycji i terminowego rozwiązania umów z członkami funduszu

Definicje jak Depozytariusz ze słownika ekonomicznego na .