giełdy członek co to jest
Co oznacza: do aktywności na giełdzie i zawierania transakcji. Definicja Członek giełdy słownik.

Czy przydatne?

Definicja Giełdy Członek

Definicja z ang. exchange member, z niem. Börsemitglied.

Co to jest: Podmiot kierujący przedsiębiorstwem maklerskim, akcjonariusz giełdy, uprawniony poprzez Radę Giełdy do aktywności na giełdzie i zawierania transakcji

Definicje jak Giełdy Członek ze słownika ekonomicznego na C.