consumer price index co to jest
Co oznacza: w sferze konsumpcyjnej w określonym czasie. Służy do pomiaru inflacji. Definicja CPI.

Czy przydatne?

Definicja CPI (Consumer Price Index)

Definicja z ang. CPI (Consumer Price Index), z niem. CPI (Verbraucherpreisindex).

Co to jest: Indeks cen towarów i usług; parametr, który podaje informacje o łącznych zmianach cen dóbr i usług w sferze konsumpcyjnej w określonym czasie. Służy do pomiaru inflacji

Definicje jak CPI (Consumer Price Index) ze słownika ekonomicznego na C.