cena sprzedaży netto co to jest
Co oznacza: podatek akcyzowy i wydatki powiązane z samą sprzedażą. Definicja Cena sprzedaży netto.

Czy przydatne?

Definicja Cena sprzedaży netto

Definicja z ang. Net selling price, z niem. Nettoverkaufspreis.

Co to jest: Cena sprzedaży bez należnego podatku od towarów i usług, zmniejszona o: ewentualne rabaty i opusty, podatek akcyzowy i wydatki powiązane z samą sprzedażą

Definicje jak Cena sprzedaży netto ze słownika ekonomicznego na C.