netto, sprzedaży, cena

Co oznacza: podatek akcyzowy i wydatki powiązane z samą sprzedażą. Definicja Cena sprzedaży netto słownik.

Czy przydatne?

Definicja Netto Sprzedaży Cena

Definicja z ang. Net selling price, z niem. Nettoverkaufspreis.

Co to jest: Cena sprzedaży bez należnego podatku od towarów i usług, zmniejszona o: ewentualne rabaty i opusty, podatek akcyzowy i wydatki powiązane z samą sprzedażą

Definicje jak Netto Sprzedaży Cena ze słownika ekonomicznego na .