ceduła giełdy warszawskiej co to jest
Co oznacza: informacje o kształtowaniu się kursów i obrotów papierów wartościowych. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Ceduła Giełdy Warszawskiej

Definicja z ang. Quotation Warsaw Stock Exchange, z niem. Zitat Warschauer Börse.

Co to jest: Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka akcyjna, raczej podające informacje o kształtowaniu się kursów i obrotów papierów wartościowych notowanych na giełdzie

Definicje jak Ceduła Giełdy Warszawskiej ze słownika ekonomicznego na C.