capm capital asset pricing co to jest
Co oznacza: spodziewaną stopą zwrotu z danego papieru wartościowego. Definicja CAPM (Capital Asset.

Czy przydatne?

Definicja CAPM (Capital Asset Pricing Model)

Definicja z ang. CAPM (Capital Asset Pricing Model), z niem. CAPM (Capital Asset Pricing Model).

Co to jest: Model wyceny aktywów i pasywów wiążący ryzyko szacowane przy udziale współczynnika beta ze spodziewaną stopą zwrotu z danego papieru wartościowego

Definicje jak CAPM (Capital Asset Pricing Model) ze słownika ekonomicznego na C.