capm, capital, asset, pricing, model

Co oznacza: spodziewaną stopą zwrotu z danego papieru wartościowego. Definicja CAPM (Capital Asset Pricing Model) słownik.

Czy przydatne?

Definicja CAPM (Capital Asset Pricing Model

Definicja z ang. CAPM (Capital Asset Pricing Model), z niem. CAPM (Capital Asset Pricing Model).

Co to jest: Model wyceny aktywów i pasywów wiążący ryzyko szacowane przy udziale współczynnika beta ze spodziewaną stopą zwrotu z danego papieru wartościowego

Definicje jak CAPM (Capital Asset Pricing Model ze słownika ekonomicznego na .