business interruption co to jest
Co oznacza: przychodami podmiotów gospodarczych. Zasadniczym celem tej sposoby jest. Definicja.

Czy przydatne?

Definicja Business interruption

Definicja z ang. Business interruption, z niem. Betriebsunterbrechungs.

Co to jest: Asekuracja straty zysku, jedna z metod ubezpieczenia finansowego związanego z przyszłymi przychodami podmiotów gospodarczych. Zasadniczym celem tej sposoby jest wypłacenie ubezpieczającemu rekompensaty oczekiwanych zysków, a również pokrycie wydatków stałych jakie poniesie on w trakcie odtwarzania umiejętności produkcyjnych albo handlowych swojej spółki

Definicje jak Business interruption ze słownika ekonomicznego na B.