międzyokresowe, rozliczenia, bierne

Co oznacza: charakter rezerw na wydatki przyszłych okresów. Są wykazywane w bilansie jako. Definicja Bierne rozliczenia międzyokresowe słownik.

Czy przydatne?

Definicja Międzyokresowe Rozliczenia Bierne

Definicja z ang. Accruals, z niem. Rückstellungen.

Co to jest: Stawki zaliczane do wydatków bieżącego miesiąca, których pokrycie nastąpi w przyszłości; mają charakter rezerw na wydatki przyszłych okresów. Są wykazywane w bilansie jako pozycja pasywów

Definicje jak Międzyokresowe Rozliczenia Bierne ze słownika ekonomicznego na .