bierne rozliczenia co to jest
Co oznacza: charakter rezerw na wydatki przyszłych okresów. Są wykazywane w bilansie jako.

Czy przydatne?

Definicja Bierne rozliczenia międzyokresowe

Definicja z ang. Accruals, z niem. Rückstellungen.

Co to jest: Stawki zaliczane do wydatków bieżącego miesiąca, których pokrycie nastąpi w przyszłości; mają charakter rezerw na wydatki przyszłych okresów. Są wykazywane w bilansie jako pozycja pasywów

Definicje jak Bierne rozliczenia międzyokresowe ze słownika ekonomicznego na B.