bezrobocie co to jest
Co oznacza: produkcyjnym pozostającym bez zatrudnienia. Jako miarę bezrobocia stosuje się.

Czy przydatne?

Definicja Bezrobocie

Definicja z ang. Unemployment, z niem. Arbeitslosigkeit.

Co to jest: Zdarzenie w gospodarce, gdzie występuje niedobór miejsc pracy w relacji do osób w wieku produkcyjnym pozostającym bez zatrudnienia. Jako miarę bezrobocia stosuje się tak zwaną stopę bezrobocia liczoną jako liczba osób poszukujących pracy do ilości osób w wieku produkcyjnym

Definicje jak Bezrobocie ze słownika ekonomicznego na B.