bezrobocie strukturalne co to jest
Co oznacza: zwalniania pracowników z racji na wiek albo zbędne już kwalifikacje (w Polsce.

Czy przydatne?

Definicja Bezrobocie strukturalne

Definicja z ang. structural unemployment, z niem. strukturelle Arbeitslosigkeit.

Co to jest: Wynika ze strukturalnych zmian w gospodarce wskutek kurczenia się niektórych dziedzin produkcji i zwalniania pracowników z racji na wiek albo zbędne już kwalifikacje (w Polsce na przykład w hutnictwie i górnictwie)

Definicje jak Bezrobocie strukturalne ze słownika ekonomicznego na B.