strukturalne, bezrobocie

Co oznacza: zwalniania pracowników z racji na wiek albo zbędne już kwalifikacje (w Polsce. Definicja Bezrobocie strukturalne słownik.

Czy przydatne?

Definicja Strukturalne Bezrobocie

Definicja z ang. structural unemployment, z niem. strukturelle Arbeitslosigkeit.

Co to jest: Wynika ze strukturalnych zmian w gospodarce wskutek kurczenia się niektórych dziedzin produkcji i zwalniania pracowników z racji na wiek albo zbędne już kwalifikacje (w Polsce na przykład w hutnictwie i górnictwie)

Definicje jak Strukturalne Bezrobocie ze słownika ekonomicznego na .