bezrobocie koniunkturalne co to jest
Co oznacza: dostatecznie szybko, by mogło być przywrócone pełne zatrudnienie. Wiąże się ono.

Czy przydatne?

Definicja Bezrobocie koniunkturalne (cykliczne)

Definicja z ang. Unemployment cyclical (periodic), z niem. Die Arbeitslosigkeit zyklisch (periodisch).

Co to jest: Bezrobocie takie powstaje gdy popyt globalny maleje a ceny i płace nie przystosowują się dostatecznie szybko, by mogło być przywrócone pełne zatrudnienie. Wiąże się ono z cyklem koniunkturalnym rozwoju gospodarki i pojawia się szczególnie w fazie recesji

Definicje jak Bezrobocie koniunkturalne (cykliczne) ze słownika ekonomicznego na B.