bank depozytariusz co to jest
Co oznacza: Papierów Wartościowych i Giełd. Definicja Bank depozytariusz słownik.

Czy przydatne?

Definicja Bank depozytariusz

Definicja z ang. custodian bank, z niem. Depotbank.

Co to jest: Organizacja przechowująca aktywa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych przy akceptacji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

Definicje jak Bank depozytariusz ze słownika ekonomicznego na B.