bank centralny co to jest
Co oznacza: prowadzeniem polityki kursów walutowych. Definicja Bank centralny słownik.

Czy przydatne?

Definicja Bank centralny

Definicja z ang. The central bank, z niem. Die Zentralbank.

Co to jest: Organizacja odpowiedzialna za emisję pieniądza, realizację polityki monetarnej i zajmująca się prowadzeniem polityki kursów walutowych

Definicje jak Bank centralny ze słownika ekonomicznego na B.