aprecjacja co to jest
Co oznacza: finansowych. Definicja Aprecjacja słownik.

Czy przydatne?

Definicja Aprecjacja

Definicja z ang. The appreciation, z niem. die Wertschätzung.

Co to jest: Zwyżka wartości rynkowej określonej waluty, papierów wartościowych i pozostałych instrumentów finansowych

Definicje jak Aprecjacja ze słownika ekonomicznego na A.