animator rynku co to jest
Co oznacza: giełdą zobowiązuje się do podtrzymywania płynności danego papieru wartościowego.

Czy przydatne?

Definicja Animator rynku

Definicja z ang. market maker, z niem. Market Maker.

Co to jest: Termin związany z domem maklerskim. Ustala członka giełdy, który przez wzgląd na umową zawartą z giełdą zobowiązuje się do podtrzymywania płynności danego papieru wartościowego

Definicje jak Animator rynku ze słownika ekonomicznego na A.