akredytywa co to jest
Co oznacza: jego środków na rzecz wierzyciela w celu dokonania zapłaty. Definicja Akredytywa.

Czy przydatne?

Definicja Akredytywa

Definicja z ang. Letter of Credit, z niem. Akkreditiv.

Co to jest: Forma rozliczeń, polegająca na wyodrębnieniu poprzez bank, na wniosek dłużnika określonej stawki z jego środków na rzecz wierzyciela w celu dokonania zapłaty

Definicje jak Akredytywa ze słownika ekonomicznego na A.