preferowane, akcje

Co oznacza: Ich właściciele posiadają pierwszeństwo przy wypłacie dywidendy. Definicja Akcje preferowane słownik.

Czy przydatne?

Definicja Preferowane Akcje

Definicja z ang. preferred shares, z niem. Vorzugsaktien.

Co to jest: Ich właściciele posiadają pierwszeństwo przy wypłacie dywidendy

Definicje jak Preferowane Akcje ze słownika ekonomicznego na .