akcje preferowane co to jest
Co oznacza: Ich właściciele posiadają pierwszeństwo przy wypłacie dywidendy. Definicja Akcje.

Czy przydatne?

Definicja Akcje preferowane

Definicja z ang. preferred shares, z niem. Vorzugsaktien.

Co to jest: Ich właściciele posiadają pierwszeństwo przy wypłacie dywidendy

Definicje jak Akcje preferowane ze słownika ekonomicznego na A.