average collection period co to jest
Co oznacza: ile raz w ciągu roku spółka odnawia stan swoich należności. Parametr powinien.

Czy przydatne?

Definicja ACP - Average Collection Period

Definicja z ang. ACP - Average Collection Period, z niem. AKP - Durchschnittsaufzeichnungszeitraum.

Co to jest: Rotacja należności Wzór: przychody ze sprzedaży/przeciętny stan należności z tytułu dostaw Ustala ile raz w ciągu roku spółka odnawia stan swoich należności. Parametr powinien oscylować między 7,0 - 10,0. Jeśli parametr spadnie poniżej poziomu 7,0 może to oznaczać sytuację niebezpieczną dla spółki

Definicje jak ACP - Average Collection Period ze słownika ekonomicznego na A.