possible prawdopodobne zasoby co to jest
Co to oznacza: istnieje rzeczywista pewność, iż biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne i opis. Co to.

Czy przydatne?

Co znaczy Zasoby prawdopodobne (possible)

Definicja z ang. Probable (possible), z niem. Wahrscheinliche (möglichen).

Definicja: zasoby, które jeszcze nie są "potwierdzone" lecz na podstawie dostępnych informacji istnieje rzeczywista pewność, iż biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne i techniczne istnieje ponad 50% szansy, iż zostaną one wydobyte i sprzedane

Inne terminy, pojęcia jak Possible Prawdopodobne Zasoby na Z.