metody badań geofizycznych co to jest
Co to oznacza: sejsmiczne i mikrosejsmiczne), właściwości elektrycznych (sposoby opis. Co to jest.

Czy przydatne?

Co znaczy Metody badań geofizycznych w poszukiwani

Definicja z ang. Methods of test geophysical sought, z niem. Prüfverfahren geophysikalischen gesucht.

Definicja: sposoby badające zmiany cech fizycznych Ziemi, pomiędzy innymi właściwości sprężystych (badania sejsmiczne i mikrosejsmiczne), właściwości elektrycznych (sposoby geoelektryczne), zmian siły ciężkości (((sposoby grawimetryczne) w celu pośredniego albo bezpośredniego zlokalizowania tych miejsc w skorupie ziemskiej gdzie mogą występować nagromadzenia węglowodorów

Inne terminy, pojęcia jak Metody badań geofizycznych w poszukiwani na M.