erupcja co to jest
Co to oznacza: ciśnień w odwiercie. Jeżeli woda, ropa albo gaz wydostaną się w sposób opis. Co to.

Czy przydatne?

Co znaczy Erupcja

Definicja z ang. Eruption, z niem. Eruption.

Definicja: niekontrolowany dopływ ropy, gazu albo wody złożowej do odwiertu wywołany zaburzeniem równowagi ciśnień w odwiercie. Jeżeli woda, ropa albo gaz wydostaną się w sposób niekontrolowany na powierzchnię ziemi to jest erupcja otwarta

Inne terminy, pojęcia jak Erupcja na E.