enter czego wordzie służy co to jest
Definicja: słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy ENTER - do czego w Wordzie służy klawisz Enter?

Słownik: ENTER w edycji tekstu w Wordzie (albo innym edytorze tekstu, na przykład Open Office) ma generalnie jedno wykorzystanie...
Definicja: ENTER w edycji tekstu w Wordzie ma generalnie jedno wykorzystanie: Kończy akapit!

Najczęściej niepoprawnie stosuje się ENTER:

1. Przy przejściu do następnej linijki tekstu (tak zwany błąd maszynistki, gdyż tak się pisze na maszynie)
Chyba iż piszesz tekst wierszowany - wtedy możesz wykorzystać ENTER przechodząc do następnej linii.

2. Chcąc ustawić odstępy pomiędzy poszczególnymi akapitami.
Lepiej (profesjonalniej) wygląda, jeżeli ustawimy sobie odstępy pomiędzy akapitami. By to zrobić, należy wybrać z menu Format > Akapit > Odstępy (na przykład: Przed i Po na 6 pt.)

a więc:
ENTER służy do oddzielania poszczególnych akapitów.

Być może pytasz, dlaczego te zasady edycji są takie ważne? Czy jak piszę pismo, które sobie wydrukuję, to aż takie istotne jest jak to sformatuję w Wordzie? Przecież liczy się końcowy sukces (((na przykład:: wygląd wydruku)...
Tak, masz rację.

Jednak gdy piszesz tekst, który gdzieś wysyłasz (CV, ebook, robota dyplomowa, podręcznik) - zwyczajnie narażasz kogoś, iż będzie musiał dokonywać żmudnych poprawek, lub po prostu źle pomyśli sobie o estetyce Twojej pracy...

--
Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl