kosmetyka umysĺ‚u co to jest
Definicja: wyborowego i mistrza formuĹ‚y pierwszej słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Kosmetyka dla Umysłu

Słownik: Co Ĺ‚Ä…czy jogina z jaskini w Himalajach, komandosa z oddziaĹ‚Ăłw szczególnych, aktora idealnie odgrywajÄ…cego swojÄ… rolÄ™ na scenie, strzelca wyborowego i mistrza formuĹ‚y pierwszej?
Definicja:

Wszyscy oni zachowujÄ… doskonaĹ‚y spokój w kaĹĽdej sytuacji, to jest niezbÄ™dna część ich pracy i umiejÄ™tność którÄ… nabyli oni w toku swojego treningu. UmiejÄ™tność której tak samo jak czytania i pisania moĹĽesz siÄ™ nauczyć.
Czy potrafisz sobie wyobrazić jakÄ…Ĺ› stresowÄ… sytuacjÄ™. Korek na ulicy, w pracy, w domu, jak w tej sytuacji zachowujesz caĹ‚kowity spokój, jesteĹ› czujnie zrelaksowany tak samo jak snajper widzÄ…cy swój cel i aktor na scenie. Skoncentrowany i spokojny. I jak jogin, który niezaleĹĽnie co siÄ™ dzieje jest spokojny stabilny niczym góra.
Jeżeli wydaje Ci się, że to jest możliwe tylko dla jogina i wymaga długotrwałego i ciężkiego treningu to masz rację- wydaje Ci się.
Tak. Nie myĹ›l jakie to przyjemne i Ĺ‚atwe pozostawać niezaleĹĽnie od okolicznoĹ›ci w stanie relaksu i spokoju wewnÄ™trznego i jak aby byĹ‚o fajnie i ile daĹ‚oby Ci gdybyĹ› mogĹ‚a wywoĹ‚ywać róĹĽne stany- relaksu, entuzjazmu równie Ĺ‚atwo jak zmieniasz kanaĹ‚y w telewizorze.
Najprostszą metodą na zrelaksowanie jest zmiana aktywności. Fizycznej na psychiczna i odwrotnie. Głośnej na cichą etc.
Stan relaksacji charakteryzuje siÄ™, pogĹ‚Ä™bionym i wolniejszym oddechem, rozluĹşnieniem mięśni, obniĹĽeniem ciĹ›nienia krwi i tÄ™tna, rozszerzeniem naczyĹ„ krwionoĹ›nych co odmĹ‚adza skórÄ™ i zapobiega zawaĹ‚om, zmianÄ… czÄ™stotliwoĹ›ci fal mózgowych, podwyĹĽszonÄ… opornoĹ›ci elektrycznÄ… skóry co używane jest w tak zwany biofeedbacku.
Badania prowadzone w stanach zjednoczonych ameryki nad grupÄ… mnichów buddyjskich wykazaĹ‚y po raz następny pozytywny wpĹ‚yw relaksacji i medytacji na zdrowie i dĹ‚ugowieczność.
Metod którymi moĹĽesz to osiÄ…gnąć jest sporo. Joga, medytacja, trening autogenny Schultza, sposób Jacobsona, hipnoza ericksonowska, biofeedback...
JeĹĽeli interesuje CiÄ™, jak te sposoby dziaĹ‚ajÄ… i jak moĹĽesz je wykorzystać aby twoje ĹĽycie byĹ‚o byĹ‚o kaĹĽdego dnia coraz lepsze to proponujÄ™ Ci przeglÄ…d kilku dość podstawowych i prostych technik, które sÄ… jak jogging dla ducha i peeling dla emocji.


Znaczenie oddychania
NajprostszÄ… z technik relaksacji jest zwrócenie uwagi na oddech. Bez kontrolowania, pogĹ‚Ä™biania czy zatrzymywania. Samo zauwaĹĽenie, Ĺ›wiadomość oddechu i wracanie do niego gdy coĹ› CiÄ™ wprawia w zĹ‚ość czy w jakikolwiek inny sposób wytrÄ…ci z równowagi. WokóĹ‚ tej podstawowej, fizjologicznej sposoby urosĹ‚o sporo szkóĹ‚ i technik relaksacji.
Spowolnienie oddechu
MogĹ‚aĹ› pewnie kiedyĹ› zauwaĹĽyĹ‚aĹ› ĹĽe kiedy ktoĹ› jest zestresowany to jego oddech robi siÄ™ pĹ‚ytszy i szybszy. Przez oddech moĹĽesz wpĹ‚ywać na swój stan emocjonalny. Jak wykazaĹ‚y badania, sportowcy chorujÄ… na nowotwory około dwa razy rzadziej niĹĽ reszta ludzi. JednÄ… z gĹ‚ównych przyczyn jest lepsze utlenienie organizmu.
Siadasz z prostym krÄ™gosĹ‚upem. Wydychasz mocno powietrze. Wykonujesz wdech i zatrzymujesz powietrze poprzez czas cztery razy dĹ‚uĹĽszy od wdechu. Później nastÄ™puje wydech dwa razy dĹ‚uĹĽszy od wdechu. Oddychasz w rytmie 1:4:2.
Wdychasz poprzez nos, wydychasz poprzez usta, dziesięć razy. Dobrze jest robić to ćwiczenie rano, zaraz po obudzeniu i wieczorem tuż przed snem.
Oddech HA
RównieĹĽ sprzyja gĹ‚Ä™bokiemu oddychaniu, poprzez to usuwa zmÄ™czenie wywołane niedostatkiem tlenu.
StaĹ„ w lekkim rozkroku i zrób gĹ‚Ä™boki wydech. Przy nastÄ™pujÄ…cym po nim wdechu unieĹ› rÄ™ce nad gĹ‚owÄ…, spleć dĹ‚onie i wyciÄ…gnij je jak najmocniej do góry. Na koniec tego ruchu twarz skierowana jest ku górze. PozostaĹ„ chwilÄ™ w tej pozycji, zrób wydech. RÄ™ce przemieszczajÄ… siÄ™ przy tym naprzód i w dóĹ‚, za nimi podÄ…ĹĽa gĹ‚owa i tuĹ‚ów, nogi sÄ… caĹ‚y czas wyprostowane).
Splecione dĹ‚onie wiszÄ… luĹşno, niemal dotykajÄ…c podĹ‚ogi. Wzrok przechodzi pomiÄ™dzy nogami i jest skierowany do tyĹ‚u. CaĹ‚emu wydechowi towarzyszy dĹ‚ugo rozciÄ…gniÄ™ta sylaba „ha”.
Na koniec brzuch powinien być całkowicie wciągnięty, a płuca niemal do końca pozbawione powietrza - dopiero wtedy , prostując się, zaczynasz wdech. Ćwiczenie powtarzasz trzykrotnie.
Ćwiczenia oddechowe (pranajama) sÄ… znane z jogi z której pochodzi następna z powszechnie służących technik.


Relaksacja na plecach.
KĹ‚adziesz siÄ™ na plecach, z rÄ™kami wyciÄ…gniÄ™tymi wzdĹ‚uĹĽ tuĹ‚owia i wnÄ™trzem dĹ‚oni skierowanym do góry. Nogi lekka rozchylone ze stopami rozchodzÄ…cymi siÄ™ na zewnÄ…trz. Oddychasz poprzez nos, z wydechem poprzez usta.
Skupiasz siÄ™ na oddechu poprzez pięć min.. Koncentrujesz siÄ™ na bezksztaĹ‚tnym strumieniu powietrza który wypĹ‚ywa i wpĹ‚ywa do twojego nosa. DokonujÄ…c umysĹ‚em przeglÄ…du caĹ‚ego ciaĹ‚a, rozluĹşniasz po kolei mięśnie poczÄ…wszy od stóp, przez nogi do twarzy.
Po opanowaniu metoda ta pozwala na bardzo głębokie stany relaksacyjne czy transu i pozwala kilka min. takiego odprężenia może zastąpić godzinę snu.
WstaĹ„ powoli. ObracajÄ…c siÄ™ na początku na prawy bok.Oddychanie naprzemienne


Z oddechem jest zwiÄ…zana jeszcze jedna wĹ‚aĹ›ciwość mózgu. Prawa póĹ‚kula zawiadujÄ…ca lewÄ… stronÄ… ciaĹ‚a odpowiada za intuicjÄ™, nieĹ›wiadomość a lewa, zawiadujÄ…ca prawÄ… strona za logiczne myĹ›lenie, Ĺ›wiadomy umysĹ‚. Najprostszym metodą aby przeĹ‚Ä…czać siÄ™ pomiÄ™dzy tymi póĹ‚kulami jest oddychanie naprzemienne. Forma relaksu, sĹ‚uĹĽÄ…ca zarazem nawiÄ…zaniu kontaktu z nieĹ›wiadomym umysĹ‚em.
PraktykujÄ…cy je jogini osiÄ…gajÄ… stan równowagi umysĹ‚owej odpowiadajÄ…cy stanowi równowagi biochemicznej ciaĹ‚a co pomaga zachować mĹ‚odość. Osoby korzystajÄ…ce z tych metod sÄ… teĹĽ zdrowsze niĹĽ inni ludzie. RównieĹĽ skóra dĹ‚uĹĽej pozostaje mĹ‚oda. JeĹĽeli „w zdrowym ciele zdrowy duch” to i „zdrowy duch to zdrowe ciaĹ‚o”.
SprawdĹş która dziurka od nosa jest odetkana i poĹ‚óĹĽ siÄ™ na boku tak, aby pusta dziurka byĹ‚a na dole. To spowoduje, ĹĽe Twoja mózgowa aktywność szybko przesunie siÄ™ do tej na dole.
MoĹĽesz tez ten sposób wykorzystać do tego aby kĹ‚adÄ…c siÄ™ do krótkiej drzemki uzyskiwać jeszcze lepszy dostÄ™p do swojej intuicji jak i do Ĺ›wiadomego Ĺ›nienia.
TÄ™ metodÄ™ opracowana poprzez Ernesta Rossiego psychobiologa i wspóĹ‚pracownika Miltona Ericksona, twórcy nowoczesnej hipnoterapii, znajÄ… od tysiÄ…cleci buddyĹ›ci- nazywajÄ… jÄ… „pozycjÄ… lwa” i zalecajÄ… jako pozycje sprzyjajÄ…cÄ… rozwojowi wewnÄ™trznemu na przykład w czasie snu.


Ćwiczenia oddechowe możesz połączyć z wizualizacją.
Kiedy wdychasz i wydychasz powietrze to wyobraĹĽaj sobie ĹĽe, to które wdychasz ma barwÄ™ przejrzystego biaĹ‚ego lĹ›niÄ…cego Ĺ›wiatĹ‚a. Z kolei wydychasz buroszary dym. Wdychasz spokój, odprężenie, energiÄ™ a wydychasz wszelakie napiÄ™cia i sĹ‚aboĹ›ci.
NastÄ™pne ćwiczenie najlepiej robić jest z zamkniÄ™tymi oczami. MoĹĽesz siedzieć lub leĹĽeć. ChociaĹĽ w tym drugim wypadku Ĺ‚atwo jest zasnąć. JeĹĽeli tak siÄ™ stanie to około O ile oczywiĹ›cie masz trochÄ™ czasu...
ZdarzyĹ‚a ci siÄ™ pewnie w ĹĽyciu jakaĹ› taka przypadek lub miejsce które kojarzy Ci siÄ™ z gĹ‚Ä™bokim relaksem. PrzywoĹ‚aj w wyobraĹşni ten obraz. Skoncentruj siÄ™ na nim. MoĹĽesz jeĹĽeli zechcesz powiÄ™kszyć ten obraz, dodać wiÄ™cej kolorów, dĹşwiÄ™ki które ciÄ™ uspokajajÄ…. A jak byĹ‚o gdyby to uczucie byĹ‚o jeszcze silniejsze...


Inne sposoby pozwalają Ci osiągnąć stan zrelaksowania przez ciało.


Jednym ze skutków aktywnoĹ›ci fizycznej jest odprężenie i zrelaksowanie umysĹ‚u, wydziela siÄ™ teĹĽ wówczas hormon dobrego samopoczucia- endorfina.
Jogini i szamani poprzez przyjęcie nieruchomej pozycji, lub przez dziki taniec osiągali stan głębokiego spokoju wewnętrznego.
Z podobnej zasady korzysta sposób Jacobsona polegajÄ…ca na napinaniu i rozluĹşnianiu mięśni. ZauwaĹĽyĹ‚aĹ› pewnie, ĹĽe kiedy ktoĹ› siÄ™ stresuje to napina niektóre mięśnie. Kiedy rozluĹşniasz mięśnie rozluĹşnia Twoja psychika.
Tradycyjnie trening sposób Jacobsona podzielony jest na 6 części. Zaczynasz od rozluĹşnienia rÄ…k i nóg, koĹ„czysz rozluĹşniajÄ…c palce.
Przykładowe wykorzystania sposoby Jacobsona:
Zaciśnij obie pięści. Rozluźnij się.
Napnij mięśnie brzucha rozluźnij się
Weź głęboki wdech i zatrzymaj powietrze. Rozluźnij się.
Napnij pośladki tak, żeby się lekko unieść. Rozluźnij się.
MoĹĽesz ćwiczyć w ten sposób z jakÄ…Ĺ› partiÄ… ciaĹ‚a aĹĽ nauczysz siÄ™ jÄ… rozluĹşniać. Wtedy przechodzisz do kolejnejTo tylko kilka z bardzo wielu metod którymi moĹĽesz dbać o swój umysĹ‚ i własne emocje tak samo jak moĹĽesz dbać o własne ciaĹ‚o.