kredyty poszerza swojä… co to jest
Definicja: NETMEDIA Spółka akcyjna W jej ramach Internauci odwiedzajÄ…cy stronÄ™ www.kredyty.net.

Czy przydatne?

Co znaczy Kredyty.net poszerza swojÄ… ofertÄ™

Słownik: 23 maja br. przedsiębiorstwo Goldenegg–NiezaleĹĽni Doradcy Finansowi rozpoczęła współpracÄ™ z portalem Kredyty.net, naleĹĽÄ…cym do grupy NETMEDIA Spółka akcyjna W jej ramach Internauci odwiedzajÄ…cy stronÄ™ www.kredyty.net mogÄ… zapoznać siÄ™ z ofertÄ… nowego Partnera
Definicja: Twórcy serwisu Kredyty.net nie ustajÄ… w wysiĹ‚kach zmierzajÄ…cych do zapewnienia Klientom wyczerpujÄ…cej oferty kredytowej wszystkich banków i instytucji finansowych. Po nawiÄ…zaniu wspóĹ‚pracy z mBankiem, przyszĹ‚a pora na Goldenegg – NiezaleĹĽni Doradcy Finansowi.

„Strategia spółki zakĹ‚ada staĹ‚e poszerzanie oferty naszego portalu. KorzystajÄ…c z Kredyty.net UĹĽytkownicy zaoszczÄ™dzÄ… cenny czas, zapoznajÄ…c siÄ™ z propozycjami wielu instytucji jednoczeĹ›nie. Goldenegg zostaĹ‚ naszym następnym partnerem, doĹ‚Ä…czajÄ…c między innymi do: GE Money Bank Spółka akcyjna, BZ WBK Spółka akcyjna,,, Pekao Spółka akcyjna,,,,, czy mBanku. JednoczeĹ›nie caĹ‚y czas prowadzimy intensywne rozmowy w kwestii pozyskania następnych partnerów.” – mówi Andrzej Wierzba, Prezes ZarzÄ…du NETMEDIA Spółka akcyjna,,,,,,

W ramach wspóĹ‚pracy pomiÄ™dzy firmami na stronie www.kredyty.net moĹĽna zapoznać siÄ™ ze wszystkimi szczegóĹ‚ami dotyczÄ…cymi kredytów hipotecznych (mieszkaniowych, refinansowych i konsolidacyjny) i funduszy inwestycyjnych typu unit linked (poĹ‚Ä…czonych z ubezpieczeniem), naleĹĽÄ…cych do Goldenegg.

„KorzystajÄ…c z serwisu Kredyty.net Klienci majÄ… szanse na bĹ‚yskawiczne porównanie ofert w Internecie. PóĹşniej, juĹĽ z zarysowanymi oczekiwaniami mogÄ… siÄ™ udać do Doradcy Finansowego, aby przy jego pomocy indywidualnie dopasować propozycjÄ™ instytucji finansowych do swoich potrzeb". – mówi Wojciech Wężyk, Rzecznik Prasowy Goldenegg - NiezaleĹĽni Doradcy Finansowi

Kredyty.net jako pierwszy portal finansowy w Polsce wprowadziĹ‚ dwa nowatorskie narzÄ™dzia, które uĹ‚atwiajÄ… i skracajÄ… procedurÄ™ przyznawania kredytu. MultiFormularz pozwala wysĹ‚ać wniosek kredytowy do wielu banków jednoczeĹ›nie. Porównywacz natomiast, umoĹĽliwia porównanie kredytów hipotecznych kilku banków naraz albo kilku ofert w ramach tego samego banku.

Portal zapewnia równieĹĽ codziennÄ…, Ĺ›wieĹĽÄ… porcjÄ™ informacji gospodarczych dotyczÄ…cych między innymi stóp procentowych i kursu walut. Dla osób chcÄ…cych poszerzyć swojÄ… wiedzÄ™ z zakresu kredytów, przygotowano szczególny sĹ‚ownik, pozwalajÄ…cy zrozumieć fachowe terminy i poradnik, w którym Internauci znajdÄ… odpowiedzi na w najwyższym stopniu nurtujÄ…ce ich pytania.

Goldenegg – NiezaleĹĽni Doradcy Finansowi dziaĹ‚a na rynku od 2004 r. W ofercie spółki znajdujÄ… siÄ™ róĹĽne produkty finansowe – kredyty, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, ubezpieczenia majÄ…tkowe, ubezpieczenia na ĹĽycie i IKE. W 2006 r. spółka poĹ›redniczyĹ‚a przy udzieleniu 1857 kredytów o Ĺ‚Ä…cznej wartoĹ›ci 395 mln zĹ‚.