b3system zĺ‚otym partnerem co to jest
Definicja: Partner - najwyższym stopniem współpracy, dla najlepszych specjalistów w dziedzinie.

Czy przydatne?

Co znaczy B3System S.A. ZĹ‚otym Partnerem Microsoft!

Słownik: Microsoft wyróżniĹ‚ firmÄ™ B3mechanizm Spółka akcyjna – lidera w zakresie zabezpieczeĹ„ systemĂłw IT – tytuĹ‚em Microsoft Gold Certified Partner - najwyĹĽszym stopniem współpracy, dla najlepszych specjalistĂłw w dziedzinie wdraĹĽania rozwiÄ…zaĹ„ Microsoft.
Definicja:
Program Microsoft powstaĹ‚ gĹ‚ównie z myĹ›lÄ… o weryfikacji regionów specjalizacji wiedzy i umiejÄ™tnoĹ›ci jej przedstawicieli. Przyznawane w jego ramach wyróĹĽnienie - Microsoft Gold Certified Partner, stanowiÄ…ce najwyĹĽszy poziom wspóĹ‚pracy partnerskiej, dedykowane jest wszystkim tym przedsiÄ™biorstwom, które w obszarze swoich dziaĹ‚aĹ„, najpeĹ‚niej wykorzystujÄ… moĹĽliwoĹ›ci i zasoby programowe, oferowane poprzez firmÄ™ Microsoft. JednoczeĹ›nie tytuĹ‚ stanowi gwarancje kwalifikacji spółki i jej pracowników i kompetencji, w dziedzinie realizacji zaawansowanych projektów informatycznych.

„Cieszymy siÄ™, iĹĽ Microsoft doceniĹ‚ jakość Ĺ›wiadczonych poprzez nas usĹ‚ug. Tym bardziej, iĹĽ otrzymane wyróĹĽnienie - oprócz potwierdzenia naszych wysokich kompetencji - stanowi szansÄ™ na rozwój i dalsze umocnienie naszej pozycji w segmencie zabezpieczeĹ„ komputerowych. Programu Microsoft, na najwyĹĽszym poziomie partnerskim, gwarantuje peĹ‚ne wsparcie techniczne, w tym między innymi dostÄ™p do wersji beta wytwórów jak równieĹĽ do szczegóĹ‚owej dokumentacji.” – mówi Edyta Zaporska, Specjalista do spraw Handlowych B3mechanizm Spółka akcyjna

Microsoft Gold Certified Partner to juĹĽ następne wyróĹĽnienie przyznane B333mechanizm Spółka akcyjna w uznaniu za wydajne korzystanie z rozwiÄ…zaĹ„ Microsoft. SpóĹ‚ka, specjalizujÄ…ca siÄ™ Ĺ›wiadczeniu usĹ‚ug z zakresu bezpieczeĹ„stwa IT, naleĹĽy do wÄ…skiego grona 10 partnerów Licence Management Program. W jego ramach spółki Ĺ›wiadczÄ… usĹ‚ugi w dziedzinie audytu legalnoĹ›ci i prawidĹ‚owoĹ›ci zarzÄ…dzania oprogramowaniem Microsoft. Po pomyĹ›lnym zakoĹ„czeniu audytu klienci otrzymujÄ… certyfikat, potwierdzajÄ…cy prawidĹ‚owe zarzÄ…dzanie licencjami spółki Microsoft.