volta bjă¶rk co to jest
Definicja: Björk nigdy mnie nie fascynowała, lecz nowa płyta „Volta” wydaje się być w.

Czy przydatne?

Co znaczy Volta - Björk

Słownik: Björk nigdy mnie nie fascynowaĹ‚a, lecz nowa pĹ‚yta „Volta” wydaje siÄ™ być w porzÄ…dku.
Definicja: W zwiÄ…zku z jej najnowszÄ… pĹ‚ytÄ…, okreĹ›lanÄ… u nas mianem 'wydarzenia muzycznego' a moĹĽe raczej wĹ‚aĹ›nie w zwiÄ…zku z szumem wokóĹ‚ niej postanowiĹ‚am siÄ™ niÄ… zainteresować.

No cóĹĽ, jest w porzÄ…dku. Krytykiem muzycznym to ja nie jestem. Z perspektywy laika mogÄ™ powiedzieć, ĹĽe mi siÄ™ podoba, a jako artystkÄ™ jÄ… sobie ceniÄ™. ZastanawiajÄ… mnie zatem te wszystkie "ochy" i "achy" nad niÄ… i jej nowÄ… pĹ‚ytÄ….

Ja nazwaĹ‚bym to b e z k o m p r o m i s o w o Ĺ› c i Ä…. Zwróćcie uwagÄ™, ĹĽe Björk od poczÄ…tku swojej kariery muzycznej wytycza jeden wĹ‚aĹ›ciwy dla siebie nurt muzyczny. Nie znam nikogo innego, kto wpisywaĹ‚aby siÄ™ w podobnÄ… konwencje. Björk tworzy w awangardzie, a na jej koncerty przybywajÄ… tysiÄ…ce fanów. Jej muzyka jest ciÄ…gle unikalna. Zdaje siÄ™, ze artystka nie ma ambicji osiÄ…gania komercyjnych efektów. Przy ostatnim krÄ…ĹĽku wspierali jÄ… Timbaland i Anthony Hegarty ( Anthony & The Johnsons 16 czerwca w Kongresowej). OtóĹĽ mimo obecnoĹ›ci tych i innych artystów, to jest pĹ‚yta Bjork! Ona wyznacza drogÄ™, nikogo nie kopiuje, a z muzykami prowadzi dialog.
Jest Ĺ›wietna, koncert na Open’erze bÄ™dzie z pewnością wyjÄ…tkowy