kuchnia francuska co to jest
Definicja: słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Kuchnia francuska

Słownik: Wyborne wino, wspaniaĹ‚e sery, wyszukane podniebienia i najznakomitsza sztuka kulinarna na Ĺ›wiecie. Czy wieĹĽ o jakiej kuchni mĂłwiÄ™?
Definicja: Kuchnia francuska, wedĹ‚ug krytyków, uchodzi za najlepszÄ… na Ĺ›wiecie. Jest kolebkÄ… sztuki kulinarnej i rajem dla kucharzy. NaleĹĽy do niewielu państwoów, które sÄ… w peĹ‚ni samowystarczalne. Dzieje siÄ™ tak za sprawÄ… poĹ‚oĹĽenia geograficznego: dostÄ™p do morza i oceanu, a takĹĽe licznych rzek skutkuje, ĹĽe w kuchni nie brakuje ryb sĹ‚ono- i sĹ‚odkowodnych, owoców morza, skorupiaków, miÄ™czaków, no i... ĹĽab. DziaĹ‚anie trzech stref klimatycznych decyduje o tym, ĹĽe lata sÄ… ciepĹ‚e, a zimy Ĺ‚agodne, co sprzyja uprawie roĹ›lin i hodowli zwierzÄ…t. Francuzi wyhodowali nawet specjalnÄ… rasÄ™ krów przeznaczonych tylko na miÄ™so. Bogactwo warzyw, owoców i idealne wina uksztaĹ‚towaĹ‚y tÄ™ bogatÄ… i smacznÄ… kuchniÄ™. Francuscy kucharze co do szczegóĹ‚u opanowali sztukÄ™ kulinarnÄ…. I choć wspóĹ‚czesny nowy trend mĹ‚odych kucharzy róĹĽni siÄ™ od prawdziwej starofrancuskiej kuchni, tj. nadal arcydzieĹ‚em i sztukÄ… nad sztuki.

Starofrancuska „haute cuisine" opieraĹ‚a siÄ™ gĹ‚ównie o ciężkie i zawiesite sosy ze Ĺ›mietany, mÄ…ki i masĹ‚a; potrawy byĹ‚y wysokokaloryczne i ciężkostrawne, zawieraĹ‚y takĹĽe wyszukane skĹ‚adniki, jak na przykĹ‚ad trufle. WspóĹ‚czesna sztuka kulinarna, a więc „nouvelle cuisine" jest zupeĹ‚nie inna. MĹ‚odzi francuscy kucharze obecnÄ… nowÄ… kuchniÄ™ francuskÄ… opierajÄ… na delikatnych sosach, nie niszczÄ…cych smaku potrawy i nie tĹ‚umiÄ…cych jej. Sosy sporzÄ…dzane sÄ… gĹ‚ównie z soków miÄ™snych, zióĹ‚ i przypraw. Inne cechy wspóĹ‚czesnej kuchni francuskiej to czas gotowania, smaĹĽenia i duszenia, który jest bardzo krótki, by zachować wartość odĹĽywczÄ… wytwórów. W „nouvelle cuisine" panuje zasada „jakość przed iloĹ›ciÄ…", co znaczy skromne porcje, lecz za to najwyĹĽszej jakoĹ›ci i artystycznie przystrojone. Te zasady obowiÄ…zujÄ… gĹ‚ównie w restauracjach, w których potrawy wydawane sÄ… niemal o kaĹĽdej porze dnia. Co innego jednak restauracja, a co innego domowe zacisze...

A co skrywajÄ… kulisy domowego zacisza?

WedĹ‚ug przeciÄ™tnego Polaka, Francuzi majÄ… dosyć dziwny styl odĹĽywiania i niejednemu z nas ciężko byĹ‚oby siÄ™ odnaleźć wĹ›ród francuskich nawyków ĹĽywieniowych. DzieĹ„ rozpoczyna siÄ™ od pierwszego Ĺ›niadania o ósmej rano, na które tradycyjnie podawana jest buĹ‚ka paryska albo bagietka z dĹĽemem, maczana w kawie z mlekiem. NastÄ™pnie o 12 w poĹ‚udnie spoĹĽywa siÄ™ drugie Ĺ›niadanie skĹ‚adajÄ…ce siÄ™ zwykle z zimnej przystawki, ciepĹ‚ego dania i deseru. NajwaĹĽniejszy posiĹ‚ek dnia, a więc obiad rozpoczyna siÄ™ o godz. 20, a w ParyĹĽu nawet i póĹşniej, i trwa do póĹşnej nocy. Zaczyna siÄ™ on gorÄ…cÄ… przystawkÄ…, nastÄ™pnie podawana jest zupa, danie gĹ‚ówne (czÄ™sto bÄ™dÄ…ce maĹ‚ym dzieĹ‚em sztuki kulinarnej), saĹ‚ata, póĹ‚misek serów i oczywiĹ›cie deser.

Dlaczego w modzie?

Kuchnia francuska staĹ‚a siÄ™ tak popularna w duĹĽej mierze dziÄ™ki samym Francuzom. Ich bogate tradycje (których notabene nie brakuje równieĹĽ Polakom) i niezwykły relacja do kuchni i samego aktu spoĹĽywania posiĹ‚ków (traktowanych z duĹĽo mniejszym namaszczeniem poprzez naszych rodaków) sprawiĹ‚y, ĹĽe sztuka kulinarna rozwijaĹ‚a siÄ™, za cel obierajÄ…c doskonaĹ‚ość na kaĹĽdym polu. Francuzi bardzo starannie dobierajÄ… produkty do kaĹĽdego posiĹ‚ku, menu uzaleĹĽniajÄ… od kalendarzowego Ĺ›wiÄ™ta, pory dnia, rangi uroczystoĹ›ci czy zwyczajnie fantazji. Kuchnia u przeciÄ™tnego Francuza to nieodĹ‚Ä…czny obiekt stylu ĹĽycia, nie na darmo Francuzi stworzyli przecieĹĽ rytuaĹ‚ mistrzowskiej kuchni i sztukÄ™ savoir-vivre’u.

Nie zapominajmy o winach.

Bardzo waĹĽnÄ… rolÄ™ u Francuzów peĹ‚niÄ… napoje, a konkretnie wina. Na co dzieĹ„ nasi zachodni sÄ…siedzi pijÄ… maĹ‚o znane marki win, najczęściej z jakiejĹ› miejscowej maĹ‚ej winnicy, zaĹ› od Ĺ›wiÄ™ta lepsze markowe i znane wina.
Innymi typowo francuskimi napojami sÄ… koniak (Cognac), armaniak(Armagnac), Cidre - wino jabĹ‚kowe czy Calvados - jabĹ‚kowa wódka.

Wpływy kuchni francuskiej

KaĹĽdy Francuz, bez wzglÄ™du na warstwÄ™ spoĹ‚ecznÄ…, potrafi z ogromnym znawstwem rozprawiać na tematy kulinarne. MoĹĽe stÄ…d bierze siÄ™ po części sĹ‚awa francuskiej kuchni, która promieniuje na caĹ‚y Ĺ›wiat. MoĹĽemy odnaleźć bardzo sporo wpĹ‚ywów tejĹĽe kuchni na naszÄ… rodzimÄ…. WeĹşmy chociaĹĽby sosy beszamel, vinaigrette, antrykot, kotlet panierowany, omlet, majonez; nie poznalibyĹ›my smaku tych potraw, gdyby nie przywÄ™drowaĹ‚y do nas z Zachodu. Przy okazji wymienienia sĹ‚ynnych na caĹ‚y Ĺ›wiat sosów, warto wspomnieć, ĹĽe francuscy kucharze przykĹ‚adajÄ… tak wielkÄ… rolÄ™ do ich przyrzÄ…dzania i niepowtarzalnoĹ›ci, ĹĽe stworzyli zawód kucharza specjalisty, tak zwany „sosieur", do którego zadaĹ„ naleĹĽy wyĹ‚Ä…cznie przyrzÄ…dzanie bardzo wysokiej jakoĹ›ci sosów.

SpostrzeĹĽenia

My, Polacy, jesteĹ›my trochÄ™ podobni do Francuzów, podobnie jak oni mamy bogate tradycje kulinarne, lubimy dobrze zjeść, czÄ™sto jednak przedkĹ‚adamy ilość nad faktyczne wartoĹ›ci odĹĽywcze. MoĹĽe jednak powinniĹ›my bardziej zainteresować siÄ™ naszÄ… rodzimÄ… kuchniÄ…, tak jak Francuzi odnawiać stare regulaminy, zamieniać tĹ‚uste i ciężkostrawne potrawy na lĹĽejsze i równie smaczne. WspóĹ‚czesna polska kuchnia moĹĽe przecieĹĽ szczycić siÄ™ smakiem przy wykorzystaniu nowych technik kulinarnych, nowych przypraw, umiaru i eksperymentalego, duchowego podejĹ›cia do sprawy. Jak na razie ono jest nie zawsze idealne, choć widać niewielkÄ… poprawÄ™ w relacji do lat ubiegĹ‚ych. NaleĹĽy jednak wierzyć w powiedzenie „Polak potrafi", sam niejednokrotnie widziaĹ‚em entuzjastów wspaniaĹ‚ej polskiej kuchni, którzy z dumÄ… prezentowali na stoĹ‚ach Europy nasze ojczyste potrawy, wykonane wedle duchem wspóĹ‚czesnej sztuki kulinarnej. Swojskie moĹĽe być równie dobre, co obce. Czy musimy siÄ™ oglÄ…dać na ĹĽabie udka i inne, egzotyczne dla nas potrawy, które zwykĹ‚o siÄ™ uwaĹĽać za szczyt wyrafinowania kulinarnego, skoro w obrÄ™bie naszych granic czekajÄ… pokĹ‚ady niewykorzystanych albo zapomnianych starych i smacznych przepisów, czekajÄ…cych na nadanie im nowego szlifu? PokaĹĽmy Europie blask „nouvell de polonaise" – odĹ›wieĹĽone bogactwo i aromat tradycyjnej polskiej kuchni.

porady

JeĹĽeli zdecydujemy siÄ™ jednak na przyrzÄ…dzenie francuskiej potrawy, najprawdopodobniej zechcemy, aby byĹ‚a ona jak w najwyższym stopniu zbliĹĽona pod wzglÄ™dem smaku i wyglÄ…du do inspirujÄ…cego nasz zmysĹ‚ kulinarny oryginaĹ‚u. by osiÄ…gnąć ten sukces, powinniĹ›my dowiedzieć siÄ™ kilku rzeczy. A mianowicie: potrawa musi być estetycznie przyrzÄ…dzona i podana, przemyĹ›lana pod wzglÄ™dem wykonania, pomysĹ‚owo i apetycznie ustrojona, i podzielona na niewielkie porcje (idziemy przecieĹĽ z duchem czasu). WedĹ‚ug nowych technik przyrzÄ…dzania potraw w tej kuchni, wedle oryginalnym przepisem, miÄ™so moĹĽe być jÄ™drne i róĹĽowe przy koĹ›ci (o ile jÄ… w ogóle ma), warzywa lekko twardawe, sosy bardzo lekkie, na bazie soku miÄ™snego, ewentualnie z maĹ‚ym dodatkiem bulionu, tak zwany FOND (raczej nie poleca siÄ™ kostek rosoĹ‚owych), z uwzglÄ™dnieniem zióĹ‚ i przypraw. W tej kwestii rekomendowana jest jednakĹĽe wstrzemięźliwość, Francuzi nie szafujÄ… bez potrzeby przyprawami! Nie ma z kolei w regulaminach mowy o Ĺ›mietanie, maĹ›le czy mÄ…ce.

JeĹĽeli receptura pochodzi ze sprawdzonego i wiarygodnego ĹşródĹ‚a, powinniĹ›my uĹĽyć wszystkich podanych skĹ‚adników. (Uwagi dotyczÄ… nowej kuchni francuskiej, a więc tej po 1980 roku). Regulaminu zaczerpniÄ™tego z czasopisma raczej nie naleĹĽy traktować jako dobrego ĹşródĹ‚a w czasie wykonania narodowej potrawy. Oliwy nie powinno siÄ™ zastÄ™pować olejem, chyba ĹĽe nie da siÄ™ inaczej. Natomiast Ĺ›wieĹĽych zióĹ‚ i przypraw lepiej uĹĽyć mniej niĹĽ w przepisie, gdyĹĽ majÄ… intensywniejszy aromat. Przyjmuje siÄ™, ĹĽe 1 Ĺ‚yĹĽeczka na przykład majeranku suszonego to okoĹ‚o 1/3-1/4 Ĺ‚yĹĽeczki Ĺ›wieĹĽego. PamiÄ™tajmy, ĹĽe w daniu nie moĹĽe dominować smak przyprawy albo zioĹ‚a.

Ciekawostki

Czy wiesz, ĹĽe jednÄ… z w najwyższym stopniu poĹĽÄ…danych ksiÄ…g kucharskich, takÄ…, o której marzy kaĹĽdy kucharz, stworzyĹ‚ Francuz - Larousse Gastronomique? Zainteresowanym powiem, ĹĽe to jest najwiÄ™ksze kompendium wiedzy kulinarnej, choć jak twierdzÄ… krytycy, moĹĽna siÄ™ na niej wzorować tylko w kwestiach kuchni francuskiej, poniewaĹĽ ze stron o kuchni polskiej wyczytujemy takie miÄ™dzy innymi „ciekawostki”: s. 910 la'polonaise mówi, ĹĽe nazwa polskiej baby ziemniaczanej powstaĹ‚a od historii AliBaby i 40 rozbójników (ha, a to dopiero!), a jak nam wiadomo, nazwa ta pochodzi od nadzwyczajnie ksztaĹ‚tnych, lecz i niemaĹ‚ych pod wzglÄ™dem gabarytów polskich wieĹ›niaczek. KsiÄ™ga, oprócz kilku ciekawych niedorzecznoĹ›ci, charakteryzuje siÄ™ niestety równieĹĽ niedostÄ™pnoĹ›ciÄ… w państwach Europy! MoĹĽna Laroussa sprowadzić z Ameryki w wersji anglojÄ™zycznej, lecz cena takiego zakupu moĹĽe odstraszyć niejednego zapaleĹ„ca sztuki kulinarnej.

Francuz nie zasiądzie do stołu, jeżeli nie zobaczy na nim podanego odpowiedniego wina, lecz także nie wypije samego wina, jeżeli nie będzie mu towarzyszyć jakaś potrawa.
PrzeciÄ™tny Francuz wypija rocznie okoĹ‚o 100 litrów wina, w tym okoĹ‚o 50 litrów to wino uznanej marki i zjada okoĹ‚o 50 kg woĹ‚owiny rocznie.

Artykuł pochodzi ze strony: www.4smaki.com.pl i forum kulinarnego www.4smaki.fora.pl