niesmaczne okĺ‚adki co to jest
Definicja: najwaĹĽniejszy. A na nim klient choćaby tylko z monetami słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Niesmaczne okładki

Słownik: OkĹ‚adka czasopisma to wiÄ™cej niĹĽ opakowanie - to sugetywne naganianie klienta w kierunku kiosku. Lecz w systemie rynkowym to rynek jest najwaĹĽniejszy. A na nim klient choćaby tylko z monetami...
Definicja:Od pewnego czasu zaskakujÄ… tytuĹ‚owe okĹ‚adki tego poczytnego tygodnika. A to dziaĹ‚acz, obroĹ„ca rolników ucharakteryzowany na Hitlera, a to minister zdrowia w negliĹĽu. Rozumiem, ĹĽe w dobie uboĹĽenia spoĹ‚eczeĹ„stwa i konkurencyjnej (bezlitosnej?) walki, redakcje obniĹĽajÄ… poziom (swej) elegancji i kultury, by zdobyć klienta. Jednak, szanowna Redakcjo, sÄ… pewne granice przyzwoitoĹ›ci, poniĹĽej której (takĹĽe prawnie) nie moĹĽna schodzić. Najprawdopodobniej obliczyliĹ›cie, ĹĽe ewentualne wydatki mechanizmów sÄ…dowych wytoczone poprzez oĹ›mieszanych ludzi zwrócÄ… siÄ™ na skutek zwiÄ™kszonego nakĹ‚adu tygodnika. Lub przypuszczacie, ĹĽe nikt nie poda Was do sÄ…du, gdyĹĽ polska praktyka w tej materii dowodzi, ĹĽe mechanizmy ciÄ…gnÄ… siÄ™ latami, odszkodowania sÄ… raczej symboliczne, a gawiedĹş ma ubaw po pachy sĹ‚uchajÄ…c reportaĹĽy z sÄ…dowej sali o kwestiach, o których wszyscy dawno zapomnieliby, gdyby nie ciÄ…ganie po sÄ…dach. W obu sytuacjach (rozprawa sÄ…dowa lub jej brak) jesteĹ›cie wygrani. Przegranymi nie sÄ… jedynie ludzie oĹ›mieszani. TakĹĽe część naszego spoĹ‚eczeĹ„stwa, która uwaĹĽa, ĹĽe naigrywanie siÄ™ z innych w nieĹ‚adny sposób, jest nie tylko przejawem zĹ‚ego smaku, lecz takĹĽe w perspektywie jest demoralizujÄ…ce. JeĹ›li Rzecznik Praw Obywatelskich nie wypowie siÄ™ w tej sprawie, to prasa nadal bÄ™dzie tracić klasÄ™. Następne dorastajÄ…ce pokolenie bÄ™dzie czerpać niekorzystne wzorce i w przyszĹ‚oĹ›ci naleĹĽy oczekiwać dalszego spadku wartoĹ›ci moralnych. TakĹĽe nie przepadam za różnymi politykami, lecz pewien min. fason powinien być utrzymany. Reprezentowany poprzez RedakcjÄ™ schodzi poniĹĽej pewnej granicy przyzwoitoĹ›ci.Dlaczego czepiam siÄ™ okĹ‚adek? SÄ… w najwyższym stopniu noĹ›ne - bijÄ… po oczach bez wymogu nabycia. PrzypominajÄ… upadĹ‚e niewiasty stojÄ…ce pod latarniami - w obu sytuacjach towar ocenia siÄ™ po wyzywajÄ…cym opakowaniu i nie trzeba pĹ‚acić, jeĹ›li nie zechcemy przewertować...
lecz i tego Wam maĹ‚o - wiaty przystanków autobusowych "zdobione" sÄ… powiÄ™kszonymi okĹ‚adkami. To juĹĽ prawdziwe plakaty. Doczekamy siÄ™ zamieszczenia okĹ‚adkowych ilustracji na karoseriach samochodów i autobusów i na Ĺ›cianach blokowisk? Czy umieszczenie spreparowanego wizerunku naszego papieĹĽa na tle miss mokrego podkoszulka mieĹ›ciĹ‚oby siÄ™ jeszcze w granicach dobrego smaku? A jeĹ›li nie dzisiaj, to moĹĽe jutro? Kto o tym decyduje? Cenzury przecieĹĽ nie ma... Plakatowa wolność jest obosieczna - przeciwnicy mogÄ… wyrazić swe poglÄ…dy zniszczeniem kosztownych reprodukcji lub zamalowaniem witrynowych szyb.MoĹĽe zamieszczÄ… kiedyĹ› fotomontaĹĽ wizerunków Jezusa i Lenina siĹ‚ujÄ…cych siÄ™ na rÄ™ce na globusie i przekomarzajÄ…cych siÄ™, który z nich byĹ‚ wiÄ™kszym komunistÄ…, i który chciaĹ‚ wskazać wĹ‚aĹ›ciwszy kierunek (a to na Ziemi, a to cokolwiek wyĹĽej). Ĺ»aden z nich nie byĹ‚ faszystÄ…, obaj takĹĽe nie przepadali za burĹĽujami, obaj chcieli dobrze, > lecz wskutek dziaĹ‚aĹ„ wymykajÄ…cych siÄ™ spod ich kontroli i wykraczajÄ…cych poza ich wytyczne, unicestwiono miliony istnieĹ„ ludzkich. Przy okazji - komuna, komunaĹ‚, komunia, komunalny pochodzÄ… z Ĺ‚aciny (wspólny, powszechny, ogólny)...Za grosze kupiĹ‚em archiwalny nr 28/2002 omawianego tygodnika. TytuĹ‚y na okĹ‚adce zachÄ™cajÄ…ce (do zakupu) - 13 tysiÄ™cy autobusów Ĺ›mierci, Wampiry w Internecie, IksiĹ„ski Igrekowskim w Zetowskiego (skĹ‚adnia tyleĹĽ dowcipna, co uwĹ‚aczajÄ…ca) i esencja naszych czasów - Jak kobiety uwodziĹ‚y, Kobiety górÄ… w Ĺ‚óĹĽku i Seksmisja 2002. No i oczywiĹ›cie okĹ‚adkowe sztandarowe zdjÄ™cie dwojga nagusów - pani na oklep dosiada pana, i to bynajmniej nie po amazoĹ„sku ( > lecz wprost, wedle nazwÄ… pisma...). Buciki-szpilki (ostrogi?) ekscytujÄ…co wydĹ‚uĹĽajÄ… linie okalajÄ…cych (i bez tego dĹ‚ugaĹ›nych) damskich nóĹĽek. WĹ‚os jeĹşdĹşczyni rozwiany, niby w galopie. Twarz pana-rumaka zniewolona czymĹ› na ksztaĹ‚t uzdy. JeĹ›li gra niezbyt wyuzdanych ciaĹ‚, to moĹĽe i gra sĹ‚ów - mĹ‚ode ust(ecz)ka, uzd(ecz)ka i puzd(ecz)ka (ta niestety zasĹ‚oniÄ™ta, takoĹĽ ogonek wierzchowca z wierzchu niewidoczny, zapewne na podtrzymaniu). SiodĹ‚a nie uĹ›wiadczysz, zatem w te upalne dni kontakt wilgotnych trzewi z grzbietem jakby peĹ‚niejszy. Pisarz, choćaby okazjonalny, mógĹ‚‡aby rzec, ĹĽei namiętnie zroszona wagina
dzielnie spinÄ™ (*) swemi wargi spina.Atrakcyjne dziewczyny (takĹĽe ubrane) na piÄ™knych rumakach zawsze byĹ‚y wdziÄ™cznymi tematami videoów i fotosów, a cóĹĽ dopiero zmysĹ‚owa i naga (o peĹ‚nych "oczach") wĹ‚adczyni na poskromionym, równie suto przyodzianym, ogierze. W pozycji odwrotnej rozlegĹ‚yby siÄ™ gĹ‚oĹ›ne sprzeciwy feministek. A tu jakoĹ› nie sĹ‚ychać ani protestów maskulinistów, ani pomruków mruków.PoniewaĹĽ omawiane pismo jest (jak samo zaznacza) - najwiÄ™kszym tygodnikiem informacyjnym (2 694 688 czytelników), przeto sÄ…dzÄ™, ĹĽe uczniowie spragnieni informacyj mogÄ… z czystym sumieniem przynosić do izb lekcyjnych następne wydania Wprost w swych tornistrach i plecakach.


WracajÄ…c do okĹ‚adki w aspekcie nowych nazw nagród - za omawiane hipiczne zdjÄ™cie naleĹĽy siÄ™ tygodnikowi nominacja do Nagrody Erotycznej. PowaĹĽnie! Jednak ów fotos powinien być wewnÄ…trz pisma, a z pewnością nie na ulicznych przystankach. PoĹ›ladki i przydatki - tak, ( > lecz nie na okĹ‚adki!Niestety, redakcja takĹĽe niebezpiecznie balansuje wokóĹ‚ uznanych znaczeĹ„ sĹ‚ów. OtóĹĽ na stronie 91 zmienia szereg kobiet wyzwolonych. Wyzwolony kojarzy siÄ™ z przegonieniem okupanta, zaborcy, kolonialisty i rasisty. Kobiety wyzwolone to takĹĽe więźniarki uwolnione z obozów w czasie wojny. WspóĹ‚czeĹ›nie to równieĹĽ kobiety, które zrzuciĹ‚y jarzmo mÄ™skiej dominacji, samodzielne i o nowoczesnych poglÄ…dach. We wszystkich sytuacjach sĹ‚owo wyzwolone ma znaczenie pozytywne, zgodne z intencjami mówiÄ…cych i piszÄ…cych (pomijajÄ…c twórczość satyrycznÄ…).
Tygodnik (jednak nie ĹĽartem!) wylicza owe wyzwolone niewiasty. Zatem Mesalina - ĹĽona cesarza Rzymu Klaudiusza, od jej imienia pochodzi nazwa syndromu Mesaliny, szukajÄ…cej zaspokojenia potrzeby przyjemnoĹ›ci w ramionach niezliczonych mężczyzn. Z najsĹ‚ynniejszÄ… prostytutkÄ… zaĹ‚oĹĽyĹ‚a siÄ™ o to, która z nich obsĹ‚uĹĽy w ciÄ…gu jednej nocy wiÄ™cej kochanków. Autor tekstu nie wyjaĹ›niĹ‚, kto wygraĹ‚, czy byĹ‚y gratisy i zapisy kolejkowe i dlaczego konkurs trwaĹ‚ tylko jednÄ… noc, a nie przypominam sobie tych ciekawostek ze sĹ‚ynnego serialu Ja, Klaudiusz...
Także Teodora - żona cesarza bizantyjskiego Justyniana I Wielkiego (Rogacza?), nazywana drugą Mesaliną. Była wędrowną kurtyzaną znaną z wyjątkowej urody i inteligencji. Sprzedawała swe wdzięki pierwszemu lepszemu. Jeśli sprzedawała, to jednak musiał być gość nie tyle z klasą, co z kasą, a to znaczy, że jednak nie pierwszemu lepszemu...
WyzwolonÄ… kobietÄ… (choć uciskaĹ‚a w niewoli swoich i cudzych poddanych) byĹ‚a Katarzyna II - caryca Rosji. StaĹ‚a siÄ™ symbolem seksu i zbrodni. O jej seksualnych wyczynach krÄ…ĹĽÄ… legendy. Historycy obliczajÄ… (ci to majÄ… ciekawÄ… robotÄ™), ĹĽe miaĹ‚a przynajmniej dwa tysiÄ…ce kochanków.
Wymienienie niejakiej Jeanne Antoinette de Pompadur, faworyty króla Francji Ludwika XV, która podobno miaĹ‚a przynajmniej 500 kochanków jest zwykĹ‚ym nieporozumieniem - z jedynie póĹ‚tysiÄ™cznym dymaczym zaciÄ…giem nie zasĹ‚uĹĽyĹ‚a sobie na tytuĹ‚ kobiety wyzwolonej...
Która z Polek przyzna siÄ™ teraz do bycia kobietÄ… wyzwolonÄ…... Ĺ»aden Polak nie pochwali siÄ™, ĹĽe ma ĹĽonÄ™ wyzwolonÄ…... NajwiÄ™cej kobiet wyzwolonych wyzwala swe emocje i mieszki sponsorów pod czerwonymi lampkami... Niestety, ( > lecz niektóre sĹ‚owniki takĹĽe dostrzegajÄ… synonimy - wyzwolona, a więc wszeteczna, upadĹ‚a... Im wiÄ™cej wyzwolonych Polek, tym ojczyzna bardziej upadĹ‚a... CóĹĽ za jÄ™zykowe nieporozumienie!A wracajÄ…c do okĹ‚adek - owszem, sÄ… artystycznymi dzieĹ‚kami sztuki, sÄ… pikantne albo choć pikantnawe, zazwyczaj budzÄ… uĹ›miech lub zainteresowanie. MogÄ… wzbogacać kolekcje fotek, a kiedyĹ› bÄ™dÄ… wyrazistym Ĺ›wiadectwem minionych czasów. Jednak umieszczanie ich na przystankowych afiszach to etyczne naduĹĽycie!

* spina - plecy, grzbiet (ros.)