tworzeniu animacji co to jest
Definicja: wejścia na strony, które reklamuje animacja. Mogą być zastąpione znakiem graficznym.

Czy przydatne?

Co znaczy O tworzeniu animacji

Słownik: Jak zaprojektować dobry baner reklamowy? Co powinien zawierać? Przede wszystkim kilka kluczowych sĹ‚Ăłw, majÄ…cych zachÄ™cić internautÄ™ do wejĹ›cia na strony, ktĂłre reklamuje animacja. MogÄ… być zastÄ…pione znakiem graficznym, czasem zdjÄ™ciem.
Definicja: Po pierwsze: zazwyczaj jesteśmy ograniczeni dopuszczalną wielkością w kilobajtach. Nawet gdy uda nam się umieścić duży baner, zbyt długi czas wczytywania poprzez przeglądarkę spowoduje, że internauci nie będą czekać... Zignorują coś co się ładuje i ładuje....

Po drugie: WĹ‚aĹ›ciwy dobór tekstów. Nie moĹĽna zapomnieć o tym, ĹĽe zbyt duĹĽo tekstu umieszczonego na maĹ‚ej powierzchni uczyni go caĹ‚kowicie nieczytelnym w momencie poczÄ…tkowych sekund. Pojawianie siÄ™ dĹ‚ugiego zdania sĹ‚owo po sĹ‚owie teĹĽ wystawia cierpliwość oglÄ…dajÄ…cego na próbÄ™. A internauci cierpliwi nie sÄ…. JeĹĽeli wyglÄ…d i treść baneru nie zachÄ™ci ich w ciÄ…gu pierwszych dwóch, trzech sekund oglÄ…dania, nie bÄ™dÄ… czekać na peĹ‚ne wyĹ›wietlenie animacji.
Baner musi być czytelny. Zbyt sporo informacji skutkuje chaos, i odbiorca zupeĹ‚nie nie ukierunkowany o co chodzi, z pewnością nie zainteresuje siÄ™ wejĹ›ciem na reklamowanÄ… stronÄ™. Im mniej treĹ›ci, tym przekornie animowane banery - niosÄ… wiÄ™cej informacji. InnÄ… sprawÄ… jest dobranie treĹ›ci na banerze do zainteresowaĹ„ odbiorców aktualnie
otwartej strony. Inaczej trzeba reklamować samochód na stronie dla mam z dziećmi, a inaczej ten sam samochód na stronie o piwie. OczywiĹ›cie jesli mamy takie moĹĽliwoĹ›ci.

Po trzecie: Dobór odpowiednich kolorów jest bardzo ważny w czasie tworzenia bannerów reklamowych. Nie moĹĽna uĹĽywać kolorów zlewajÄ…cych siÄ™ siÄ™ z tĹ‚em strony, lecz nie zawsze wiemy jaki kolor bÄ™dzie miaĹ‚a strona na której wyĹ›wietlany jest banner. Barwy naleĹĽy tak dobrać, by baner sprawiaĹ‚ wraĹĽenie kolorowego i kontrastowego na kaĹĽdym tle. Z drugiej strony przesadzenie z intensywnoĹ›ciÄ… kolorów moĹĽe dla pewnej części uĹĽytkowników oznaczać, ĹĽe baner odbiorÄ… jako nachalny i nie bÄ™dÄ… na nie go klikać. OczywiĹ›cie o dopasowaniu kolorystyki do tematu reklamy albo ewentualnie kolorów spółki chyba nie trzeba przypominać. To nie tylko wzglÄ™dy estetyczne, lecz w pierwszej kolejności psychologiczne aspekty odbioru pewnych barw.

Po czwarte: WĹ‚aĹ›ciwa lokalizacja na stronie. OczywiĹ›cie najwspanialszym miejscem na umieszczenie reklamy jest góra strony. JeĹĽeli dana strona zawiera dĹ‚ugi, lecz interesujÄ…cy tekst, a dziedzina baneru jest z nim Ĺ›ciĹ›le zwiÄ…zana, to moĹĽna spokojnie umieĹ›cić go w Ĺ›rodku strony. Wtedy klikniÄ™cia na baner bÄ™dÄ… mniej przypadkowe, a wejĹ›cia bÄ™dÄ… pochodziĹ‚y od naprawdÄ™ zainteresowanych tematem osób. Umieszczenie banneru reklamowego w stopce strony nie jest najwspanialszym pomysĹ‚em. JeĹ›li strona jest dĹ‚uga i nieciekawa dla danego odbiorcy, tj. maĹ‚o prawdopodobne, ĹĽe do dotrze aĹĽ na dóĹ‚ do naszej animacji.

Po piÄ…te: Zawartość baneru. Tu nasuwa siÄ™ pytanie - animowany tekst, jakaĹ› scenka przypominÄ…jaca kreskówki czy zdjÄ™cia towaru? CzÄ™sto sĹ‚yszymy, ĹĽe najwiÄ™ksze wraĹĽenie robiÄ… "fajne animowane scenki", co jednak OGROMNIE zwiÄ™ksza wielkość pliku zawierajÄ…cego następne klatki animacji. lecz Flash to nie klasyczna disneyowska animacja poklatkowa. Istnieje coĹ› takiego jak AS, jeĹ›li do umiejÄ™tnoĹ›ci dodamy pomysĹ‚, to moĹĽemy uzyskać maĹ‚o waĹĽÄ…cy banner z efektownÄ… animacjÄ….

Po szóste: NaleĹĽy jeszcze zwrócić uwagÄ™ na interaktywne bannery To poĹ‚Ä…czenie klasyki z moĹĽliwoĹ›ciami interakcji. Niekoniecznie musi być to wbudowanie formularzy i skomplikowanych skryptów. Proste rozwiÄ…zania, jak np uciekajÄ…ca piĹ‚eczka przed myszkÄ…, sÄ… równieĹĽ efektowne i jeszcze siÄ™ nie opatrzyĹ‚y.

PodsumowujÄ…c: Banery i animacje to ważny obiekt kampanii reklamowych prowadzonych w Internecie. Wykorzystywanie siÄ™ do powyĹĽszych pkt.ów, zwiÄ™ksza szanse, ĹĽe pieniÄ…dze wydane na reklamÄ™ nie bÄ™dÄ… wyrzuconymi w bĹ‚oto.