motywowaä‡ podwĺ‚adnych co to jest
Definicja: Kijem go, czy marchewkÄ… słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Jak motywować podwładnych???

Słownik: Kijem go, czy marchewkÄ…?
Definicja:

metody motywowania pracowników zawsze miaĹ‚y wpĹ‚yw na swoistego rodzaju wyĹ›cig szczurów. Ostatnia akcja pozyskania min. 20 pkt.ów sprzedaĹĽ dla produktu tak zwany "puĹ‚kownika" wytworzyĹ‚a pogoĹ„ do korzyĹ›ci finansowych, które w zespole 15 osób byĹ‚y przeznaczone tylko dla trzech.


Jak siÄ™ okazaĹ‚o idealny który postawiĹ‚ sobie za cel osiÄ…gniÄ™cie pierwszego miejsca zĹ‚amaĹ‚ wszystkie zasady przepisu prawa pracy obowiÄ…zujÄ…ce w mojej fabryce, by zostać zauwaĹĽonym. Ze strony przeĹ‚oĹĽonych spotkaĹ‚o siÄ™ to z duĹĽym zainteresowaniem dlaczego tylko jeden na 15-stu moĹĽe, a pozostali nie...?I tak konkurs, który miaĹ‚ nagrodzić ponadprzeciÄ™tne zaangaĹĽowanie przerodziĹ‚ siÄ™ w jeden z celów IIQ formalnie nie zakomunikowany. Jak w przyszĹ‚oĹ›ci temu przeciwdziaĹ‚ać, gdy jednostkowo nie moĹĽna siÄ™ wychylać, ze wzglÄ™du na brak zrozumienia.aktualny moment to moment sukcesów – gĹ‚ownie finansowych dla „fabryki”- spóĹ‚ki.Popatrzmy na Ĺ›wiat w róĹĽowych okularach – trudno zmieniać ludzi ich dÄ…ĹĽenia i zasady wspóĹ‚pracy.


Na całe szczęście liderem na długo być bardzo trudno.