sprzedam nerkä™ co to jest
Definicja: Dla pieniÄ™dzy ludzie gotowi sÄ… sprzedać siÄ™ kawaĹ‚ek po kawaĹ‚ku słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Sprzedam nerkÄ™

Słownik: To nie fikcja, to Polska. CiaĹ‚o ludzkie przypomina sklep z towarem. W Internecie, niczym w supermarkecie, kwitnie w najlepsze handel ĹĽywym towarem. Dla pieniÄ™dzy ludzie gotowi sÄ… sprzedać siÄ™ kawaĹ‚ek po kawaĹ‚ku.
Definicja: Umawiamy się na spotkanie z Panem Arkiem z Wrocławia. Pytamy, dlaczego chce sprzedać nerkę?

Mam trudna sytuacjÄ™ rodzinnÄ…. To dla niej jestem gotowy to zrobić. Prawda jest taka, ĹĽe najwiÄ™kszym ĹĽyciowym niepowodzeniem dla mnie byĹ‚o urodzić siÄ™ Polakiem. Dla mnie to w ogóle nie brzmi dumnie! Takie tu dziadostwo, ĹĽe czĹ‚owiek nie ma wyjĹ›cia. Godne potÄ™pienia jest zachowanie naszych ustawodawców, którym wydaje siÄ™ to nielegalnym procederem. Zadam Panu jedno pytanie. Czy moja nerka jest moja wĹ‚asnoĹ›ciÄ… czy teĹĽ paĹ„skÄ…, rzÄ…dowÄ…, czy czyjÄ…Ĺ› jeszcze? Sprzedam jÄ… tak czy inaczej, a groĹşby mam w dupie.

Pani Kasia ze Świecia nad Wisłą chce sprzedać nerkę i szpik kostny. Dlaczego - robię to dla mojego dziecka. Grozi nam eksmisja na bruk. Muszę zdobyć te pieniądze. Błagam, niech Pan coś wymyśli!

Pan Mariusz ze ZduĹ„skiej Woli – ten chce sprzedać szybko. Kiedy nie odzywam siÄ™ poprzez póĹ‚ dnia, wysyĹ‚a SMSy z ponagleniem. TĹ‚umaczy, ĹĽe bez jednej nerki moĹĽe ĹĽyć, lecz bez czterdziestu tysiÄ™cy zĹ‚otych nie. WĹ‚aĹ›nie za tyle da siÄ™ pociąć.

SkÄ…d ta podaĹĽ? – ponieważ jest popyt. Zrobimy wszystko dla ratowania syna mówi kobieta z województwa Ĺ›lÄ…skiego. Jest lekarzem internistÄ…. NapisaĹ‚a: „Szukam nerki B RH+” i podaĹ‚a numer telefonu. Jej syn ma 15 lat i od urodzenia choruje na wielotorbielowatość nerek. ZostaĹ‚ wciÄ…gniÄ™ty na krajowÄ… listÄ™ biorców, gdzie Ĺ›redni czas oczekiwania na przeszczep to prawie dwa lata.

-Wszyscy nam mówiÄ…, ĹĽe to juĹĽ niedĹ‚ugo-dodaje kobieta i przyznaje, ĹĽe jeĹ›li otrzyma konkretna propozycjÄ™ nie bÄ™dzie siÄ™ wahaĹ‚a.

Bestselery

W Polsce wykonuje siÄ™ rocznie okoĹ‚o 1600 przeszczepów. Osób, które czekajÄ… na transplantacjÄ™ jest okoĹ‚o 4 tysiÄ™cy. Ceny sÄ… róĹĽne: od kilkunastu do kilkudziesiÄ™ciu tysiÄ™cy zĹ‚otych. NajdroĹĽsze sÄ… organy ludzi mĹ‚odych, zdrowych i z rzadkÄ… grupÄ… krwi. NajwiÄ™kszÄ… popularnoĹ›ciÄ… cieszÄ… siÄ™ nerki, szpik kostny i wÄ…troba. Wszystko odbywa, siÄ™ z zachowaniem dyskrecji. W ogĹ‚oszeniu sprzedajÄ…cy podajÄ… tylko numer telefonu albo adres mailowy. ResztÄ™ zaĹ‚atwia siÄ™ osobiĹ›cie.

„Na rynku” sÄ… nie tylko osoby prywatne. Pod koniec zeszĹ‚ego roku nieznana fundacja zachÄ™caĹ‚a w internecie do oddania swojej nerki powoĹ‚ujÄ…c siÄ™ na umowÄ™ ze stowarzyszeniem „Ĺ»ycie po przeszczepie”, które zajmuje siÄ™ kompleksowÄ… pomocÄ… dla osób czekajÄ…cych na przeszczep, wspiera rodziny i przeĹ‚amuje opory zwiÄ…zane z pobraniem organów od bliskiego zmarĹ‚ego. OkazaĹ‚o siÄ™ jednak, ĹĽe dziaĹ‚alność fundacji nie miaĹ‚a nic wspólnego z tym stowarzyszeniem.

Fundacja poĹ›redniczyĹ‚a w nawiÄ…zywaniu kontaktu miÄ™dzy biorcami i dawcami organów na caĹ‚ym Ĺ›wiecie. Po wypeĹ‚nieniu internetowej ankiety osoba zainteresowana sprzedaĹĽÄ… wyjeĹĽdĹĽaĹ‚a do Egiptu albo Izraela, tam oddawaĹ‚a nerkÄ™ i wracaĹ‚a do państwie.

Liderem w nielegalnym handlu organami pozostajÄ… państwa Trzeciego Ĺšwiata, gdzie dziaĹ‚ajÄ… specjalne mafie zajmujÄ…ce siÄ™ tym procederem. Na organach czÄ™sto moĹĽna zarobić wiÄ™cej niĹĽ na narkotykach. ĹšciÄ™gna Achillesa sÄ… pozyskiwanie w RPA, które sprzedawane sÄ… w Korei PoĹ‚udniowej, a później dostarczanie sÄ… na rynek w stanach zjednoczonych ameryki i Kanadzie. Bogaci Arabowie kupujÄ… organy od biednych PakistaĹ„czyków. Z kolei JapoĹ„czycy i Amerykanie kupujÄ… u ChiĹ„czyków, gdzie organy uzyskuje siÄ™ najczęściej od skazanych na Ĺ›mierć..


Co państwo na to

WiÄ™kszość państwoów Zachodu stwarza pozory, ĹĽe nie tolerujÄ™ handlu organami. Wedle Polskim ustawodawstwem lekarze mogÄ… pobrać narzÄ…dy do transplantacji tylko od zmarĹ‚ych albo od czĹ‚onków rodzin osób oczekujÄ…cych na przeszczep. Prawo jest prawem. W praktyce handel organami wymyka siÄ™ wszelkiej kontroli. Jedynym państwem gdzie moĹĽna legalnie sprzedać nerkÄ™ jest Iran. Dawcom pĹ‚aci siÄ™ tam 1200 dolarów.

W Polsce też nie da się uciec od tego tematu. Jeśli nie nastąpi jakaś radykalna poprawa sytuacji bytowej wielu ludzi, nielegalny handel nie zniknie. Już dziś desperaci wyjeżdżają do Niemiec, Francji czy Holandii, gdzie finalizują transakcje.

Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor zapytaĹ‚ respondentów w wieku miÄ™dzy 15-29 rokiem ĹĽycia, czy sprzedaliby swojÄ… nerkÄ™ osobie oczekujÄ…cej na przeszczep? Tak odpowiedziaĹ‚o 53,8%, nie-34,5% a 11,7% nie miaĹ‚o na ten temat zdania. Inaczej odpowiadali Polacy starsi, w wieku od 30 do 49 lat. „Tak” powiedziaĹ‚o 37,8%, „Nie” 48.7%, nie miaĹ‚o zdania na ten temat 13,5%.

A jaka jest Państwa odpowiedz?

ProszÄ™ o opinie na ten temat: twardysko@gazeta.pl