wybăłr domeny co to jest
Definicja: Dobry adres internetowy jest najważniejszy dla działalności w interaktywnej.

Czy przydatne?

Co znaczy WybĂłr domeny

Słownik: Dobry adres internetowy jest najwaĹĽniejszy dla dziaĹ‚alnoĹ›ci w interaktywnej rzeczywistoĹ›ci.
Definicja: Rynek nazw domen, mimo iĹĽ jest rynkiem bardzo mĹ‚odym, rozpoczyna siÄ™ gwaĹ‚townie kurczyć. Dzieje siÄ™ tak dlatego, ĹĽe adresy internetowe sÄ… unikatowe, ĹĽaden siÄ™ nie powtarza. Idealne adresy internetowe zostaĹ‚y juĹĽ dawno zarejestrowane i osiÄ…gajÄ… niebotyczne ceny. Posiadanie wĹ‚asnej strony WWW czy firmowego adresu e-mail jest dziĹ› tak oczywiste jak posiadanie telefonu czy faksu. JeĹ›li jeszcze nie zarejestrowaĹ‚eĹ› adresu www dla siebie, spiesz siÄ™, nawet jeĹ›li nie zamierzasz tworzyć serwisu internetowego. Nazwa domeny jest najwaĹĽniejszym skĹ‚adnikiem inwestycji w internecie, a jej wybór jest główny dla powodzenia caĹ‚ej inwestycji.

IstniejÄ… dwa najwaĹĽniejsze kryteria wyboru nazwy domeny: wybór nazwy wĹ‚asnej i wybór nazwy zawierajÄ…cej sĹ‚owa główne. Powinny one uwzglÄ™dniać przewidywanÄ… odpowiedĹş na pytanie: „Jak internauta bÄ™dzie szukaĹ‚ naszych wytwórów?”. Oba kryteria majÄ… własne wady i zalety i warto je zniwelować poprzez posiadanie kilku domen. Jednak przy promowaniu spółki w internecie pojawia się pytanie: „Która domena ma być domenÄ… gĹ‚ównÄ…?”.

Nazwa własna
sugerowana dla dziaĹ‚alnoĹ›ci oferujÄ…cej szeroki zakres wytwórów albo usĹ‚ug. Jej zastosowanie zawsze ma sedno, gdy nasza spółka jest znana, posiada wieloletniÄ… tradycjÄ™, ma ugruntowanÄ… pozycjÄ™, oferujemy dobra luksusowe albo chcemy budować markÄ™ od podstaw. NaleĹĽy pamiÄ™tać, ĹĽe budowanie Ĺ›wiadomoĹ›ci albo rozpoznawalnoĹ›ci marki jest bardzo kosztowne i czasochĹ‚onne, jednak przy odpowiedniej promocji i po jakimĹ› czasie okazuje siÄ™ lepszym wyborem. JeĹĽeli nie wymyĹ›liĹ‚eĹ› jeszcze nazwy, musisz wiedzieć, ĹĽe najĹ‚atwiej zapamiÄ™tujemy nazwy do 5 liter. Im wiÄ™cej liter, tym gorzej. Starajmy siÄ™ teĹĽ, ĹĽeby nasza nazwa skĹ‚adaĹ‚a siÄ™ z jednego wyrazu, choć nie to jest Ĺ‚atwe, z uwagi na ograniczonÄ… ilość pozostaĹ‚ych domen. Unikajmy wszelkich tworów typu: „roman-bud” czy „ala-fryz”. PamiÄ™tajmy, ĹĽe jest ona wizytówkÄ… naszej spółki i nie moĹĽe budzić negatywnych skojarzeĹ„.

Nazwa zawierajÄ…ca sĹ‚owa główne
CaĹ‚y marketing internetowy to sĹ‚owa główne. Stosowanie sĹ‚ów głownych w nazwie domeny jest zdecydowanie bardziej korzystne przy pozycjonowaniu czy reklamie za pomocÄ… linków sponsorowanych, a to dlatego, ĹĽe jest Ĺ‚atwe do reklamowania i bardziej skuteczne i dziÄ™ki temu wielokrotnie taĹ„sze niĹĽ nazwa wĹ‚asna. Zdecydowanie sugerowane, gdy spółka zamierza albo specjalizuje siÄ™ w okreĹ›lonej dziaĹ‚alnoĹ›ci, zwĹ‚aszcza jeĹ›li chcesz, aby klienci byli lojalni wobec produktu. Domena nie musi być markÄ…. Ma uĹ‚atwić odnalezienie naszej witryny, a wiÄ™c musi być Ĺ‚atwa do zapamiÄ™niedroga i skojarzenia z okreĹ›lonÄ… dziaĹ‚alnoĹ›ciÄ…. UĹĽywajÄ…c sĹ‚owa kluczowego w adresie internetowym zapewniamy Ĺ‚atwy dostÄ™p do swojej strony, osiÄ…gajÄ…c szybciej i wiÄ™ksze korzyĹ›ci z prowadzonego na niej serwisu. Z czasem domena zawierajÄ…ca sĹ‚owo główne moĹĽe teĹĽ stać siÄ™ nazwÄ… wĹ‚asnÄ…, poprzez przypisanie koĹ„cówki do nazwy. Warto zastanowić siÄ™ nawet nad zmianÄ… nazwy spółki, jeĹĽeli posiada siÄ™ wyjÄ…tkowo atrakcyjnÄ… domenÄ™. JeĹĽeli asortyment spółki jest wÄ…ski, warto zarejestrować wydzielone domeny dla róĹĽnych wytwórów. PamiÄ™tajmy, ĹĽe wszystkie aktualne przeglÄ…darki obsĹ‚ugujÄ… juz domeny IDN, a więc „Internationalized Domain Names” - angielska nazwa okreĹ›lajÄ…ca domeny wielojÄ™zyczne. Domena IDN zawiera polskie znaki diakrytyczne, dziÄ™ki czemu na przykład sprzedajÄ…c pieczÄ…tki moĹĽemy zarejestrować www.pieczÄ…tki.com, a nie skazywać siÄ™ na „pieczatki”.

Domeny globalne czy krajowe?
następnym kryterium wyboru powinna być koĹ„cówka domeny. Najwspanialszym wyborem sÄ… domeny TLD, to z and. Top Level Domains, a więc domeny najwyĹĽszego poziomu. PrzykĹ‚adem takich domen sÄ… domeny .com, .net, a w Polsce za równie dobre, a nawet lepsze, uwaĹĽane sÄ… krajowe domeny TLD - domeny .pl. Naprawdę jednak sÄ… to domeny drugiego poziomu. Domeny takie jak net.pl czy biz.pl uznajemy za domeny trzeciego poziomu i ich uĹĽycie ma sedno wtedy, gdy pozostaĹ‚e adresy sÄ… zajÄ™te i zbyt drogie do odkupienia. Bez wartoĹ›ci marketingowej sÄ… subdomeny, na przykład .izy.pl, .mój.net. Przy wyborze domeny znaczenie ma teĹĽ wartość wizerunkowÄ… koĹ„cówki, na przykład domena .com ma o sporo wiÄ™kszÄ… wartość niĹĽ .biz czy .info, a .com.pl wiÄ™kszÄ… niĹĽ .biz.pl czy info.pl. Jednak naleĹĽy wiedzieć, ĹĽe ilość zarejestrowanych adresów .com jest najwiÄ™ksza i najtrudniej znaleźć tu ciekawÄ… domenÄ™.

Rejestracja czy rynek wtórny?
KupujÄ…c domeny stajemy przed jeszcze jednym dylematem: czy niedrogo zarejestrować nieciekawÄ… domenÄ™ u registratora czy moĹĽe wydać wiÄ™cej za domenÄ™ na rynku wtórnym. RejestrujÄ…c domenÄ™ na rynku pierwotnym zapĹ‚acimy od 19,90 zĹ‚ do 999 zĹ‚, w zaleĹĽnoĹ›ci od registratora i od tego, czy domena jest w promocji. to jest niewysoka cena, lecz naleĹĽy pamiÄ™tać o corocznym opĹ‚acaniu abonamentu domeny, na który niestety nie otrzymamy promocji. Zapewne zaskoczeniem jest wartość 999 zĹ‚ za abonament, lecz tyle kosztuje domena z koĹ„cówkÄ… .je, naleĹĽÄ…ca do wyspy Jersey. WiÄ™kszość dobrych domen zostaĹ‚a dawno zarejestrowana, a ich wĹ‚aĹ›ciciele ĹĽÄ…dajÄ… niebotycznych kwot za przeniesienie praw. Dlatego teĹĽ alternatywÄ… staje siÄ™ moĹĽliwość rejestracji egzotycznych domen, wĹ›ród których najwiÄ™kszÄ… popularnoĹ›ciÄ… cieszÄ… siÄ™ .in i .it dla dziaĹ‚alnoĹ›ci internetowej, .tv dla spółek medialnych, .tm dla symbolów towarowych i tak dalej

z kolei niewÄ…tpliwÄ… zaletÄ… zakupu domeny na rynku wtórnym jest w pierwszej kolejności poprawa wizerunku. KupujÄ…c domenÄ™ z adresem .com automatycznie przystÄ™pujemy do elity reprezentowanej na wszystkich rynkach Ĺ›wiata, >z kolei domeny .pl sÄ… najwyĹĽej oceniane poprzez naszych rodaków. sporo polskich spółek poprzez budowÄ™ serwisu na domenie .pl próbuje zaistnieć za granicÄ…, jednak te domeny w warunkach rynku globalnego caĹ‚kowicie siÄ™ nie sprawdzajÄ…. KupujÄ…c domenÄ™ na rynku wtórnym, czÄ™sto moĹĽemy uzyskać wartoĹ›ci dodatkowe, takie jak: wysoki pagerank domeny, dĹ‚ugość uĹĽytkowania albo odwiedziny domeny, co ma znaczenie dla wyszukiwarek.

Przy szukaniu nazwy domeny dla spółki czy produktu, zwĹ‚aszcza jeĹĽeli dopiero rozpoczynamy dziaĹ‚alność w internecie, warto dogĹ‚Ä™bnie poznać rynek albo skorzystać z wiedzy fachowców. sporo osób kupuje domeny na wĹ‚asnÄ… rÄ™kÄ™, dziaĹ‚ajÄ…c intuicyjnie i bez rozeznania. Rynek domen internetowych jest jednak rynkiem spenetrowanym i opĹ‚aca siÄ™ zasiÄ™gnąć porady profesjonalisty, gdyĹĽ bĹ‚Ä™dy sÄ… bardzo kosztowne.