mniejsze przedsiä™biorstwa co to jest
Definicja: jeszcze kilka lat temu. Czy znaczy to, że usługodawcy związani z globalną siecią.

Czy przydatne?

Co znaczy Mniejsze przedsiębiorstwa, a internet.

Słownik: RozwĂłj internetu w Polsce i jego nagĹ‚y wzrost popularnoĹ›ci sprawiĹ‚, ĹĽe mniejsi przedsiÄ™biorcy przychylniej spoglÄ…dajÄ… na to medium niĹĽ jeszcze kilka lat temu. Czy znaczy to, ĹĽe usĹ‚ugodawcy zwiÄ…zani z globalnÄ… sieciÄ… powinni zacierać rÄ™ce?
Definicja: Dzisiaj maĹ‚e spółki znajdujÄ… siÄ™ mniej wiÄ™cej w tym samym miejscu, co kilka lat temu przedsiÄ™biorstwa zatrudniajÄ…ce po kilkudziesiÄ™ciu pracownikĂłw. Inwestycja w stronÄ™ internetowÄ… staĹ‚a siÄ™ obowiÄ…zkiem, nie zaĹ› jak myĹ›lano do niedawna – luksusem.PrzekonaĹ‚ siÄ™ o tym między innymi Pan Dariusz z spółki projektujÄ…cej sieci komputerowe - “uwaĹĽaliĹ›my, ĹĽe witryna internetowa to rzecz zbÄ™dna dla takiej maĹ‚ej spółki jak nasza, lecz ludzie nie chcieli sĹ‚uchać o ofercie w czasie rozmowy. Pytali wciÄ…ĹĽ o adres strony, gdzie mogliby przeczytać szczegóły cenowe dotyczÄ…ce oferty. ZmieniliĹ›my pkt. widzenia i stworzyliĹ›my stronę”.Projektanci www pojawiajÄ… siÄ™ jak grzyby po deszczu, a spółki projektujÄ…ce strony sÄ… jednymi z najczęściej poszukiwanych w wyszukiwarkach. Przypadek jest wiÄ™c najlepsza, a wszyscy powinni być zadowoleni... niestety nie!“Być” w internecieOwszem, ilość stron firmowych wzrasta szybciej niĹĽ kiedykolwiek, lecz nie idzie to w parze ze Ĺ›wiadomoĹ›ciÄ… e-marketingowÄ… przedsiÄ™biorcĂłw. Sprecyzowanie konkretnego celu tworzenia strony spółki graniczy z cudem, a ewentualnym przyczyną, dla ktĂłrego wĹ‚aĹ›ciciel dziaĹ‚alnoĹ›ci decyduje siÄ™ na zakup witryny www jest: “bo wszyscy teraz majÄ… stronę” albo “takie sÄ… czasy, ĹĽe trzeba”. Dodatkowo sytuacjÄ™ pogarsza brak znajomoĹ›ci rynku, poprzez co wyksztaĹ‚ca siÄ™ w Polsce trend “zrobiÄ™ to na pojutrze za trzy stĂłwy”. Korzystanie z usĹ‚ug doĹ›wiadczonych spółek wydaje siÄ™ na pierwszy rzut oka przynosić te same rezultaty, co projekt syna kolegi, ktĂłry wykona robotÄ™ za cenÄ™ dwĂłch filmĂłw na DVD.WiÄ™ksze przedsiÄ™biorstwa cechuje inna postawa. Ĺšwiadomość różnic pomiÄ™dzy profesjonalnym projektem, a amatorszczyznÄ… nie zapobiega w peĹ‚ni internetowej poraĹĽce. Tu znĂłw w dosyć uporczywy sposĂłb odĹ‚Ä…cza siÄ™ stronÄ™ internetowÄ… od reszty koncepcji marketingowej. Tym samym traktuje siÄ™ internet jako caĹ‚kowicie odmienny Ĺ›wiat, w ktĂłrym warto odejść od tego co robi siÄ™ na codzieĹ„. Brzmi to niedorzecznie z punktu widzenia marketingu, lecz jest faktem. Sukces koĹ„cowy to witryna spółki, ktĂłra wprowadza w bĹ‚Ä…d, nie generuje sprzedaĹĽy i nie pogĹ‚Ä™bia Ĺ›wiadomoĹ›ci marki. Paradoksalnie wĹ‚aĹ›nie ta ekipa spółek nie przysĹ‚uchuje siÄ™ sugestiom specjalistĂłw, do ktĂłrych przecieĹĽ zgĹ‚asza siÄ™ w kwestii projektu.powodyW razie maĹ‚ych spółek gĹ‚Ăłwnym czynnikiem wpĹ‚ywajÄ…cym na postÄ™powanie opisane powyĹĽej jest silnie zakorzeniona skĹ‚onność przedsiÄ™biorcĂłw do szukania pieniÄ™dzy jedynie w oszczÄ™dnoĹ›ciach, nie zaĹ› w przemyĹ›lanych inwestycjach, ktĂłre w przyszĹ‚oĹ›ci mogÄ… przynieść zwielokrotnione zyski. SzalÄ™ przewaĹĽa marna wiedza w sprawie moĹĽliwoĹ›ci w internecie – dziÄ™ki temu wybĂłr kiepskiej strony za kilkaset zĹ‚otych wydaje siÄ™ rozwiÄ…zaniem trafnym – treść o spółce wyĹ›wietla siÄ™.WiÄ™ksze spółki natomiast cierpiÄ… na nieodpartÄ… chęć dziaĹ‚Ăłw marketingu do potwierdzania sĹ‚usznoĹ›ci swojego istnienia. Trudność w okreĹ›laniu efektĂłw pracy firmowych marketerĂłw zmusza ich do podejmowania “nowatorskich” decyzji. O ile jednak trudno o przewrotność
w razie na przykład folderĂłw reklamowych czy katalogĂłw, ktĂłre przecieĹĽ niejednokrotnie zwyczajnie leĹĽÄ… w okolicy siebie, o tyle w chwili wejĹ›cia w nowe medium aĹĽ prosi siÄ™ o wprowadzenie zupeĹ‚nie nowych pomysĹ‚Ăłw i pozostawienie w zapomnieniu idei wypracowywanych poprzez lata.Bez wzglÄ™du na przyczyny internet wciÄ…ĹĽ jedynie w znikomej liczbie przypadkĂłw używany jest optymalnie. PrzewaĹĽnie jednak pozostaje festiwalem niewykorzystanych szans, zaprzepaszczania wizerunku spółek i nietrafnie formuĹ‚owanych ofert. Niewielka jest różnica pomiÄ™dzy skrajnÄ… oszczÄ™dnoĹ›ciÄ… drobnych przedsiÄ™biorcĂłw, a eksperymentowaniem z nowymi treĹ›ciami dziaĹ‚Ăłw marketingu w wiÄ™kszych firmach – w obu sytuacjach internet okaĹĽe siÄ™ nic nie znaczÄ…cÄ… koniecznoĹ›ciÄ…. Niestety niczym wiÄ™cej