dyskurs podstawach mojej co to jest
Definicja: Spisuję, aby zapewnić wewnętrzną harmonię swojej osobowości i uwrażliwić dzisiejszą.

Czy przydatne?

Co znaczy Dyskurs o podstawach mojej inności, proszę Państwa!

Słownik: Dyskurs ten jest jednym z wielu jakie zebrałam pod wspólną nazwą "Retrospektyw". One wszystkie są moimi wewnętrznymi rozważaniami i refleksjami. Spisuję, aby zapewnić wewnętrzną harmonię swojej osobowości i uwrażliwić dzisiejszą ludzkość.
Definicja: Odkąd tylko pamiętam, znana byłam z feministycznych poglądów na temat słodkiej wolności, samotności, niezależności i swobody. Kochałam awangardę i dzięki niej zawsze wyróżniałam się pośród innych. Nie gardziłam również retrospekcją. Mam naturę refleksyjną. Lubię czasem się wyłączyć, popłynąć za marzeniem, uronić łzę...Nigdy nie rozstaję się z kartką papieru i czymś do pisania. Natchnienie potrafi mnie dopaść w najmniej oczekiwanym momencie. Moim bożyszczem jest pistolet, który sporo razy ratował zarówno życie moje, jak i innych ludzi...