1000 studenta co to jest
Definicja: kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż”.

Czy przydatne?

Co znaczy 1000 dla studenta!

Słownik: Uniwersytet Mikołaja Kopernika jako jedyna uczelnia w regionie realizować będzie projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż”.
Definicja: W ramach projektu UMK uruchomi studia stacjonarne dla 60 osób na trzech specjalnościach/kierunkach studiów (po 20 osób na każdym): agrobiotechnologii (na kierunku biotechnologia); automatyce i robotyce i matematyce w ekonomii i finansach (na kierunku matematyka).
Osoby, które rozpoczną studia w roku akademickim 2008/2009, mają szansę poprzez 3 lata otrzymywać stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie. Na pierwszym roku stypendium będzie przyznawane w oparciu o wyniki postępowania kwalifikacyjnego, na drugim i trzecim roku fundamentem przyznania stypendium będą wyniki w nauce.
Rekrutacja na „kierunki zamawiane” potrwa do 15 września, rejestracji należy dokonać w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.umk.pl)