open spirit 2008 co to jest
Definicja: słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Open Spirit 2008

Słownik: Polski niszczyciel min ORP „CZAJKA” z 13 Dywizjonu Trałowców (8 Flotylla Obrony Wybrzeża) weźmie udział w operacji niszczenia powojennego arsenału.
Definicja: Operacja ta, pod kryptonimem OPEN SPIRIT 2008 rozpocznie się 1 września i potrwa 2 tygodnie na wodach u wybrzeży Łotwy. Polskie okręty uczestniczą w niej już od 10 lat.ORP „Czajka” wyjdzie w morze z Portu Wojennego w Gdyni w środę, 27 sierpnia, o godzinie 14:30Głównym zadaniem polskiego okrętu w czasie operacji „Open Spirit” będzie prowadzenie poszukiwania, wykrywania i niszczenia niebezpiecznych przedmiotów podwodnych. Załoga okrętu wykorzystywać będzie stację hydroakustyczną, zdalnie sterowany pojazd podwodny, trały kontaktowe i niekontaktowe. Z pokładu okrętu operować będą płetwonurkowie minerzy. Operacja potrwa do połowy września.Dno Bałtyku nadal kryje sporo przedmiotów, w szczególności tych niebezpiecznych niewypałów i niewybuchów pozostałych po II, a nawet I wojnie światowej. Dlatego rejon operacji „Open Spirit” obejmuje obszary, na których w momencie obu wojen prowadzano działania minowe i szeroko zakrojone działania wojenne. Wejścia na przykład do Zatoki Ryskiej, z racji na naturalne przewężenie (i ze względów taktycznych), stanowiły gdyż dogodne miejsca do stawiania min. Pozostałe po działaniach na morzu uzbrojenie (miny morskie, które nigdy nie wybuchły, torpedy bojowe i bomby lotnicze, które nie trafiły w cel) zalegają do dziś na dnie Bałtyku stanowiąc potencjalne zagrożenie dla żeglugi. Głównym celem operacji „Open Spirit” jest zatem wykrywanie i niszczenie następnych takich przedmiotów, by nie stanowiły one zagrożenia dla żeglugi.

W każdym roku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi, operacje neutralizacji niebezpiecznych przedmiotów podwodnych prowadzą okręty i specjalistyczne jednostki Marynarki Wojennej RP, zarówno na polskich wodach jak i akwenach innych krajów. Operacje przeciwminowe stały się wręcz jedną z głównym domen działań polskiej floty na forum międzynarodowym. Doświadczenia polskich marynarzy używane są między innymi poprzez elitarne Siły Odpowiedzi NATO, w których od 2002 na stałe operują polskie okręty trałowo-minowe. Od wejścia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego niszczyciele min (i trałowce MW uczestniczyły już w ponad 70 ćwiczeniach i operacjach przeciwminowych.

ORP „Czajka” w 2002 roku w czasie tych samych manewrów wykrył niemiecką minę denną z II wojny światowej o masie ładunku wybuchowego 480 kilogramów. Była to jedna z największych i w najwyższym stopniu niebezpiecznych min wykrytych w historii tych manewrów.

Open Spirit jest coroczną wielonarodową operacją usuwania uzbrojenia minowego pochodzącego z okresu I i II wojny światowej. Operacja ta jest prowadzona pod auspicjami programu Partnerstwo dla Pokoju. Tegoroczna operacja została zaplanowana poprzez niemiecką Marynarkę Wojenną i zostanie przeprowadzona na wodach terytorialnych Łotwy