emigracja daje doświadczenie co to jest
Definicja: 3 wyjeżdżających rodaków słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Czy emigracja daje doświadczenie potrzebne na polskim rynku pracy?

Słownik: Od wejścia Polski do UE jesteśmy świadkami masowej emigracji Polaków do państw UE, a zwłaszcza do Wielkiej Brytanii i Irlandii, do których udaje się 3 wyjeżdżających rodaków.
Definicja: Szacunki mówią o liczbie nawet 2 mln Polaków, którzy wyjechali za chlebem do innego państwie. Nawet jeżeli szacunki są zawyżone, to i tak wielka liczba osób. Powody emigracji są coraz bardziej widoczne. Pracodawcy w wielu branżach, w szczególności budowlanej, skarżą się na brak rąk do pracy. Wielu pracowników wyjechało pracować za wyższe kwoty, a ci którzy zostali żądają za własną pracę coraz wyższych pensji.

Chciałbym jednak poruszyć aspekt nabywania cennego doświadczenia zawodowego albo także raczej jego brak. Statystyki mówią wyraźnie, iż najczęściej z państwie wyjeżdżają osoby młode w wieku 24-34 lat. Nie jest tajemnicą, że zdecydowana przewarzająca część Polaków wyjechała do pracy. Pracy, która zwykle nie ma sporo wspólnego z wykształceniem czy ambicjami. Godzą się jednak pracować na przysłowiowym zmywaku otrzymując za pracę nieporównywalnie wyższe płaca niż dajmy na to 1200 zł jakie oferowano im w Polsce. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę znacząco wyższe wydatki utrzymania jakie są na przykład w Irlandii i tak to jest dla nich opłacalne.

Tak czy inaczej, dla setek tys. osób, które nie mogły znaleźć w państwie pracy albo nie zgadzały się na płacę rzędu 1000 zł miesięcznie, emigracja wydawała się jedynym wyjściem.
Co będzie jednak kiedy zdecydują się na powrót do Polski?
Czy główny problem, a więc brak pracy w państwie, zniknie?
Obawiam się, iż nie.

robota na emigracji nie wiążąca się z nabywaniem doświadczenia w branży będzie miała znikome znaczenie w CV i w czasie rozmów kwalifikacyjnych w państwie. Nikt nie dostanie pracy tylko za to, iż spędził rok w Londynie podając kawę albo siedząc na kasie w markecie. Wręcz przeciwnie, taka >>robota uwstecznia, a żądania płacowe rosną. Skoro za nalewanie piwa w pubie dostawałem 1000 Euro, to za pracę w spółce na stanowisku zgodnym z posiadanym dyplomem powinienem otrzymać więcej. Taka myśl może się zrodzić w głowie niektórych powracających emigrantów. Rzeczywistość boleśnie zrewiduje te oczekiwania. Polskie spółki skarżą się na brak pracowników, lecz mają także własne oczekiwania. Coraz silniejsza konkurencja wymusza konieczność zatrudniania pracowników z doświadczeniem. I to oni mogą liczyć przede wszystkim na podwyżki.
eksperci, którzy wyjechali z Polski za lepszymi zarobkami nie będą chcieli wrócić do Polski, a jeżeli już na taki powrót się zdecydują, nie będą mieli w Polsce problemów ze znalezieniem pracy. Nabyte zagranicą doświadczenie w branży na pewno przyda się w państwie i zostanie docenione poprzez pracodawcę.

Warto, by osoby przebywające na emigracji zawczasu pomyślały o tym, co będzie po powrocie do państwie. Unikną w ten sposób wielu rozczarowań.

Co będzie jeżeli skończą się oszczędności? Regularnie niezbyt duże, bo Polacy poza nielicznymi przypadkami zarabiają dużo mniej niż Brytyjczycy. Przy wysokich kosztach utrzymania nie są w stanie sporo odłożyć.

Rozsądnym rozwiązaniem dla osób powracających do Polski może być zakładanie spółek z pieniędzy jakie zarobią. W przeciwnym razie czeka ich smutny powrót do poszukiwania pracy za nieporównywalnie niższe niż na emigracji kwoty. albo, co chyba równie niewiele atrakcyjne, stałe życie na walizkach. Kilka miesięcy na emigracji by zarobić kapitał, i kilka w państwie by jako tako godnie pożyć. lecz ile tak można? Gdzie stabilizacja? własny rozwój, realizacja własnych planów i ambicji.

Do tego, by rodacy mogli wrócić do państwie i mieć szansę na podjęcie pracy konieczne są również działania rządu. sporo się mówi o programie zachęt dla młodych osób, by zostały w państwie i zakładały swoje spółki. Na wyrazach się jednak kończy, a następne tysiące Polaków co miesiąc opuszczają państwo. lecz to już osobny temat