międzynarodowy dzień młodzieży co to jest
Definicja: „Nie można zachować młodości, lecz można ją zmarnować” – Jakub Werbiński „Młodzież jest.

Czy przydatne?

Co znaczy Międzynarodowy Dzień Młodzieży

Słownik: „Nie można zachować młodości, lecz można ją zmarnować” – Jakub Werbiński
„Młodzież jest kwiatem państwa”
Definicja: 12 sierpnia na całym świecie jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Został on ustanowiony poprzez zebranie Ogólne ONZ 17 grudnia 1999 r. Stało się to na wniosek Światowej Konferencji Ministrów Odpowiedzialnych za Sprawy Młodzieży obradującej w Lizbonie w dniach od 8 do 12 sierpnia 1998 r. ONZ zaapelowało również o wsparcie obchodów tego specjalnego Dnia szeroką akcją informacyjną. Miała przybliżyć - w szczególności młodemu pokoleniu cele Światowego Programu Działań na Rzecz Młodzieży do Roku 2000 i w Kolejnych Latach, uchwalonego poprzez >>zebranie Ogólne w 1995 r.
Celem, dla którego poświęcono młodzieży szczególny dzień była chęć uaktywnienia młodego pokolenia, zachęcenie go do działań na rzecz: rówieśników, społeczności lokalnej, zamiany poglądów i przedstawianie władzom pomysłów i sugestii dotyczących rozwiązywania kwestii i problemów młodych ludzi w danym państwie.
Pierwszy Międzynarodowy Dzień Młodzieży miał miejsce w 2000 r. W ramach obchodów odbywały się narady, dyskusje, spotkania z przedstawicielami władz, warsztaty i przedsięwzięcia artystyczne i charytatywne. Każdorazowo przyświeca mu hasło. Jest nim myśl przewodnia określająca główne zagadnienie, pod którym dzieje się święto. W tym roku ono jest nakierunkowanie na sprawy powiązane z ekologią i troską o nasze naturalne środowisko. Brzmi ono: „Młodzież a zmiana klimatu: Chwilę na działanie”.
W wcześniejszych latach były one następujące: 2001- „Odnośnie zdrowia i bezrobocia”, 2002- „Teraz i na przyszłość: Akcja młodzieżowa dla rozwoju”, 2003- „Znajdywanie wszędzie przyzwoitej i produktywnej pracy dla młodych ludzi”, 2004- „Młodzież
w międzypokoleniowym społeczeństwie”,
2005- “Liczy się zaangażowanie”, 2006- “Wspólne poruszanie problemu ubóstwa” i w 2007- „Dajcie się zauważyć, Dajcie się usłyszeć- wkład młodzieży w rozwój”.
W 2006r. z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Młodzieży ówczesny sekretarz generalny ONZ Kofi Annan zwrócił się ze specjalnym oświadczeniem do młodzieży. Prosił
w nim, by wywierała ona presje na rządzących, w celu walki z ubóstwem. Podał dane: aktualnie świat liczy 3 mld. młodych, którzy nie ukończyli 25 roku życia. Pół miliarda pośród nich walczy o przetrwanie, nie dysponując nawet 2 dolarami na dzień. 100 mln dzieci nie uczęszcza do szkół, a 30tys. umiera co dzień z głodu. Dodał również, iż największym problemem młodzieży jest bezrobocie. Aczkolwiek młodzi ludzie stanowią 1/4 światowej siły roboczej, przypada na nią połowa liczby bezrobotnych. Bez porządnej pracy grozi im niedostatek, co ogranicza dostęp do nauki i podstawowych świadczeń zdrowotnych.
Koffi Annan powiedział: „Zwracam się do młodych, by przy tej okazji przypomnieli rządzącym swoich państwoów, o podjętych zobowiązaniach i konieczności ich jak najszybszej realizacji. Wiem, iż nie chcecie żyć w świecie, gdzie inni umierają z głodu, nie umieją czytać ani pisać i tracą ludzka godność. Dołóżcie więc wszelkich starań, by to właśnie wasza generacja była tą, która położy kres nędzy na świecie."