letnie konsultacje społeczne co to jest
Definicja: się z pomysłodawcami projektu „Park Światła” Global Partners Investment Fund i RKS.

Czy przydatne?

Co znaczy Letnie konsultacje społeczne projektu „Park Światła”

Słownik: W najbliższą środę – 23 lipca, w godzinach 17 – 18 w hali sportowej RKS SKRA przy ulicy Wawelskiej 5 – warszawiacy po raz następny będą mogli spotkać się z pomysłodawcami projektu „Park Światła” Global Partners Investment Fund i RKS
Definicja: „Chcemy utworzyć miejsce, które będzie cieszyć mieszkańców Warszawy i dlatego w dalszym ciągu zapraszamy ich do rozmowy na temat koncepcji zagospodarowania 20-hektarowego terenu u zbiegu ulic Wawelskiej i Żwirki i Wigury” – powiedziała Katarzyna Gerl, Prezes Global Partners Investment Fund.

Pod koniec lutego projekt „Park Światła” został przedstawiony urzędnikom i radnym miasta Warszawy. W kwietniu mieszkańcy stolicy mogli obejrzeć wizualizacje i makietę projektu wystawioną w Pałacu Kultury i Edukacji. Własne opinie i sugestie dotyczące inwestycji można było wpisać do specjalnie przygotowanej na tę okazję księgi. Ponad to w trzy następne soboty kwietnia autorzy projektu spotykali się warszawiakami na terenie RKS SKRA. Badania spółki SMG/KRC wykonane w maju br. wykazały 91% poparcie dla projektu wśród mieszkańców Warszawy.

Koncepcja „Parku Światła” została przygotowana wedle zasadami zrównoważonego rozwoju i przedstawiona w dwóch opcjach: wysokiej i niższej. Projekt zakłada zachowanie ponad 60% terenu pod zieleń i alejki spacerowe i przeznacza 20% powierzchni terenu na obiekty rekreacyjno-sportowe. Część komercyjna, której realizacja umożliwi przekazanie inwestorowi środków na budowę stadionu i przedmiotów użyteczności publicznej, będzie zlokalizowana wyłącznie wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury i zajmie tylko 10% powierzchni całego terenu.

Efektem realizacji projektu, wedle wizją inwestora i klubu sportowego, będzie całkowita rewitalizacja terenu, a mieszkańcy Warszawy zyskają nową zieloną przestrzeń publiczną – dwunastohektarowy park i obiekty sportowe, rekreacyjne i kulturotwórcze.
następne spotkanie z serii letnich konsultacji zostało zaplanowane na 20 sierpnia br.
Więcej informacji na stronie www.parkswiatla.pl