serce miasta komunikacja co to jest
Definicja: ma transport publiczny słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Serce miasta - komunikacja publiczna

Słownik: Sprawne poruszanie się wewnątrz miasta jest tak samo istotne jak sprawne funkcjonowanie serca w organiźmie. Aktualnie medycyna czyni cuda, a jak się ma transport publiczny?.
Definicja:

region miejski na pewno jest organizmem żywym i tak jak każdy organizm posiada serce które pompuje krew a w razie miasta przemieszcza ludzi z miejsca na miejsce. Serce posiłkuje się żyłami i arteriami w mieście mamy transport publiczny.


Już od kilkunastu lat zauważalny jest w Polsce przyrost liczby samochodów osobowych, to jest powiązane z ich ceną jak i z dostępnością. Niestety przepustowość dróg miejskich jest ograniczona. Największe skupiska pojazdów komunikacji prywatnej znajdują się właśnie w miastach. Można to zaobserwować w większości miast Polski przyjeżdżając pod jakieś blokowisko widać iż w porach szczytu nie ma wolnego miejsca parkingowego. Z tych prostych obserwacji widać iż przypadek zmierza do zawału a więc zakorkowania dróg miasta. Jak do tego nie dopuścić?. Otóż mamy kilka rozwiązań które zastosowane zostały w państwach które już przedtem spotkały się z tym samym problemem. Postaram się przytoczyć kilka rozwiązań służących, oczywiście nie sposób wspomnieć tu wszystkich lecz co najmniej część:  1. Ograniczone strefy wjazdu (Congestion charging) bazuje to na okresowym zamknięciu dla ruchu osobowego i ciężarowego wrażliwych miejsc miasta, to są głównie okolice centrum. Ograniczenie może także być służące przez wprowadzenie koszty za wjazd w daną część miasta w ustalonych porach dnia.

  2. mechanizmy przesiadkowo-parkingowe (Park&Ride, Park&Walk, Park&Bike) to są obszary parkingowe zwykle na obrzeżach miast mogące pomieścić znaczącą liczba pojazdów indywidualnych. Parkingi te są scalone z miejscami przesiadkowymi na różne środki transportu zbiorowego jak metro, autobus, tramwaj, kolej. Celem tego mechanizmu jest zaproponowanie użytkownikowi samochodu prywatnego skorzystania z transportu publicznego wewnątrz miasta.

  3. Wydzielenie komunikacji publicznej z ruchu miejskiego polegające lub na wydzieleniu infrastrukturalnym - jak np. odosobnione torowisko wzdłóż jezdni, przejazd pod ziemią i inne, bądź na wydzieleniu systemowym - a więc organizację sygnalizacji świetlnej w taki sposób by pojazdy komunikacji publicznej miały priorytet w przejeździe w miejscach wrażliwych (skrzyżowania) bądź w trakcie normalnej jazdy na wydzielonym pasie ruchu.


Oczywiście > to są niektóre ze sposobów ulepszenia ruchu w mieście i nie jedyne lecz najczęściej służące w innych państwach. Fundamentem ulepszenia ruchu w miastach jest określona polityka transportowa.


Biała Księga w kwestii europejskiej polityki komunikacyjnej COM(2006) 35, luty 2006 ustala fundamentalne założenia do organizacji i celów jakie ma spełniać transport. Na skali państwie nie spotykamy się niestety z polityką transportową jest ta kwestia poruszana tylko w ustawach i rozporządzeniach lecz nie ma jakichkolwiek wytycznych i planów długoterminowych odnośnie polityki transportowej Polski, lepiej kwestia wygląda na poziomie miejskim gdzie pojawiła się konieczność opracowania Zintegrowanych Planów Transportowych dla miasta, przy aplikowaniu o środki przeznaczone dla transportu z programów funduszy europejskich na lata 2004-2006.