nowy wizerunek internet group co to jest
Definicja: biuro Spółki będzie znajdować się w nowoczesnym budynku się przy ul. Młynarskiej 42.

Czy przydatne?

Co znaczy Nowy wizerunek Internet Group S.A.

Słownik: Nowe logo i zmiana siedziby Spółki to następny faza realizacji strategii budowy Grupy Kapitałowej Internet Group Spółka akcyjna Od 28 lutego br. biuro Spółki będzie znajdować się w nowoczesnym budynku się przy ul. Młynarskiej 42, Budynek VIPOL PLAZA.
Definicja: Nowa identyfikacja wizualna ekipy kapitałowej Internet Group Spółka akcyjna wskazuje na kierunek rozwoju powstającego holdingu, którym jest rynek medialno-teleinformatyczny. Internet Group Spółka akcyjna i CR Media Consulting Spółka akcyjna podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest powiększenie skali działalności, zastosowanie sukcesów synergii i rozszerzenie działalności na nowe segmenty rynku. „Zmiana symbolów firmowych i nowa siedziba to przedmioty strategii budowania nowego wizerunku Spółki. Współpraca z CR Media Consulting Spółka akcyjna obejmuje coraz więcej regionów. Jej efekty są widoczne w wielu projektach opartych na synergii zasobów obu spółek.” – mówi Vladimir Bogdanov, Wiceprezes Zarządu Internet Group Spółka akcyjna

„Prace naszych połączonych zespołów Internet Group Spółka akcyjna i CR Media Consulting Spółka akcyjna trwają już od kilku miesięcy. Ich efektem jest między innymi nowatorski projekt internetowy Pino.pl., który jest odwrotnością tego czym aktualnie są portale i tradycyjne media. To ludzie będą wypełniać treści serwisów – my damy im tylko odpowiednie narzędzia do wypowiedzi i komunikacji. To pierwsza taka próba na polskim rynku internetowym” - dodaje Rafał Oracz, Dyrektor Generalny CR Media Consulting Spółka akcyjna

ekipa kapitałowa Internet Group Spółka akcyjna skupiać będzie między innymi takie kompetencje jak:
 usługi telekomunikacyjne, w tym HaloNet i wirtualne call center,
 kompleksową obsługę w dziedzinie marketingu online i planowania i zakupu powierzchni reklamowej, również w Internecie i przez Internet,
 media on-line,
 narzędzia wspierające zastosowanie Internetu w działalności gospodarczej ( między innymi e-faktura, e-podatki, portale firmowe, łączność),
 innowacje w dziedzinie zastosowania Internetu jako kanału do dystrybucji i promocji innych mediów, takich jak radio, prasa czy telewizja