kobieto co to jest
Definicja: Przesłanie Mojżesza; Kobieta, mówi się; delikatna płeć słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy KOBIETO!

Słownik: Przesłanie Mojżesza; Kobieta, mówi się; delikatna płeć!
Definicja: Kobieta, mówi się; delikatna płeć!
Kobieta z tego samego poziomu dla mężczyzny jest bramą, do wzlotu albo upadku.
Posiada ona wiele większą wrażliwość.
idealnie odczuwa, przeczuwa, pewne sytuacje jakie mogą się zdarzyć w najbliższym czasie. Dlatego mężczyzna powinien kierować się odczuwaniem kobiety.
Żeńskość jest zawsze o pół stopnia wyżej niż mężczyzna.
To kobieta tworzy most, by przyjąć do swojego łona ducha, któremu umożliwia inkarnowanie się na Ziemi.
Schodzący duch powinien być wdzięczny, iż umożliwiło się mu pobyt na Ziemi, celem odczynienia, odpokutowania całego swojego bytu.
Powiedzenie; kobieto puchu marny, jest niewłaściwe i niestosowne do roli jaką spełnia tu na Ziemi.
Kobiety wskazują nam drogę do Świetlistych wyżyn. Należy bardzo uważnie się wsłuchiwać w wskazówki jakie przekazują dla całej ludzkości.
W swoim poznaniu są bardziej otwarte na nurty płynące duchowo istotnego.
Kobieta nie jest maszyną do sprzątania, gotowania w domu.
wymagania muszą być dzielone między; kobietę i mężczyznę równomiernie, by był chwilę na rozwój duchowy dla całej ziemskiej rodziny.
Przebywanie w naturze, wspólne przeżywanie Słowa Pana Naszego, to prowadzi do wzlotu całą ziemską rodzinę. To jest pokazany w skrócie poprawny rozwój duchowy.
Kobieta jest drogowskazem wskazującym nam drogę do Światła.
Kierując się odczuciami kobiety i przepuszczając je poprzez swoje wnętrze odnajdujemy poprawną drogę do bram raju.
również wspólne przeżywanie codzienne Słowa Stwórcy daje nam możliwości wejścia do Królestwa Tysiącletniego wszystkim ziemskim rodziną.
Życzę owocnego przeżywania Słowa Pana, abyśmy mogli cieszyć się pobytem i wytężoną robotą w Królestwie Tysiącletnim.
Rodzinnego rozwoju duchowego nie da się osiągnąć chodząc całą rodziną do Kościoła w niedzielę na mszę.
Nie da się przeżywać Słowa siedząc całą rodziną przed kinem domowym, lub grać w różne gry komputerowe.
To kobiety zadanie, by wskazywać tą właściwą drogę dla całej rodziny.
idealne miejsce do przeżywania Słowa, to przebywanie całą rodziną w naturze.
Będąc na spacerze możemy usiąść pod drzewem, przeczytać niektóre rozdziały; Przesłania Miłości Jezusa Chrystusa, Przesłania Prawdy Tyary, Przesłania Mojżesza. Bardzo istotne także jest czytanie Przesłania Grala »W Świetle Prawdy«,Imanuela.
wyraz Stwórcy należy odbierać i przeżywać obrazami.
Rolą kobiety jest tak wskazywać drogę, by była skierowana do Światła.
jeśli będziemy tak postępować, to stworzymy szczęśliwą ziemską rodzinę, która będzie kierowała się drogą do Stwórcy.
to jest idealna droga do osiągnięcia bram raju duchowego.