tarnowianin szefem instytutu co to jest
Definicja: pierwszym ambasadorem Izraela w Polsce po wznowieniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy.

Czy przydatne?

Co znaczy Tarnowianin szefem Instytutu Badań Światowego Kongresu Żydów

Słownik: Urodzony w Tarnowie w 1929 roku Mordechaj Palzur został przewodniczącym Instytutu Badań Światowego Kongresu Żydów. Tarnowianin (z urodzenia) był pierwszym ambasadorem Izraela w Polsce po wznowieniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy naszymi państwami
Definicja:

Wielu Żydów, pochodzących z Tarnowa, odegrało istotną rolę w życiu publicznym Izraela i organizacji żydowskich na całym świecie. Przed wojną w Tarnowie 50 proc. mieszkańców stanowili Żydzi. Tuż po wybuchu wojny Mordechaj Palzur wyjechał z rodziną z Polski do Palestyny. Już w latach 50. Palzur pracował w dyplomacji izraelskiej między innymi na placówkach w Meksyku, Boliwii, RPA.


W 1968 roku PRL zerwała praktycznie relacje z Izraelem. Do wznowienia stosunku pomiędzy naszymi państwami doszło w listopadzie 1986 roku. Do Polski przybył wówczas Mordechaj Palzur jako szef misji biznesów Izraela przy ambasadzie Królestwa Holandii. W Tel Awiwie zaś pojawił się Stefan Kwiatkowski jako szef Misji biznesów PRL przy Banku Pekao. Misję Palzura przedstawiano oficjalnie w PRL jako ograniczającą się do opieki nad żydowskimi cmentarzami. Tak faktycznie nawiązanie pełnych stosunków dyplomatycznych nastąpiło dopiero 27 lutego 1990 roku w Warszawie.


Teraz ambasador Palzur został przewodniczącym instytucji naukowej Światowego Kongresu Żydów (World Jewish Congress - WJC), która zajmuje się między innymi badaniami historycznymi dotyczącymi Żydów.


Kongres to międzynarodowa federacja organizacji i gmin żydowskich z niemal stu państwoów. Siedziba WJC znajduje się w Nowym Jorku, a jego instytut badawczy, którym będzie kierował pochodzący z Tarnowa Palzur – w Jerozolimie.


Mordechaj Palzur dla rodziny Tarnów odwiedził już pięć lat temu, gdy tarnowska Fundacja Hetmana Jana Tarnowskiego przyznała mu tytuł „Tarnovia Merenti” za promocję regionu tarnowskiego i spory wkład w poprawę stosunków polsko-żydowskich. Teraz można się spodziewać, że wyróżniony w przeszłości w ten sposób tarnowianin, będzie miał jeszcze większe możliwości działania na rzecz poprawy stosunków polsko-żydowskich.