żeglarstwo jachting co to jest
Definicja: jakie jest Twoje zdanie - a powiem Ci ile wiesz o morzu słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Żeglarstwo czy jachting ?

Słownik: Na pewno wielu z nas marzy by być tak odważnym tak aby wyruszyć samotnie w rejs dookoła świata, lub być tak głupim tak aby wyruszyć dookoła świata - jakie jest Twoje zdanie - a powiem Ci ile wiesz o morzu.
Definicja: Zacznijmy najpierw od poprawnej terminologii: jachtnig w środowisku żeglarzy tytułujemy wszystkie pływania po akwenach zamkniętych, jeśli wychodzimy poza akweny zakmnięte na morze bądź oceany to wtedy mówimy o żeglarstwie.
Czy osoby wyruszające w rejsy samotne dookoła świata to samobójcy?. Oczywiście iż nie!. Te osoby to bardzo regularnie ogromni miłośnicy morza i równocześnie osoby które cenią sobie ponad wszystko wolność człowieka. Każdy naród ma własną historię związaną z morzem i z żeglugą i tutaj nie będziemy go wspominać ponieważ trzeba aby zapoczątkować serie artykułów.
Może na początek zajmiemy się krótko przepisami i warunkami jakie należy spełnić by móc sobie spokojnie i wedle prawem pływać po polskich akwenach.
W Polsce kwestia żeglarstwa jest regulowana prawnie (wbrew: edukować nie regulować) poprzez Rozporzadzenie Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 2006 r. w kwestii uprawiania żeglarstwa. Z tego to rozporządzenia nie dowiemy się jak dobrze i bezpiecznie pływać lecz za to dowiemy się jak zminimalizować koszty które mogą ewentualnie na nas spaść i w pierwszej kolejności dowiemy się co nam wolno a co nie.
Rozporządzenie dzieli na 3 typy uprawianie żeglarstwa potwierdzone patentem:
1. żeglarze a wśród nich:


 • żeglarz jachtowy

 • sternik jachtowy

 • jachtowy sternik morski

 • kapitan jachtowy


2. żeglarze motorowodni a wśród nich:


 • sternik motorowodny

 • starszy sternik motorowodny

 • morski sternik motorowodny

 • kapitan motorowodny

 • motorzysta motorowodny

 • mechanik motorowodny


3. Żeglarstwo motorowodne przy holowaniu przy holowaniu narciarza wodnego bądź statku powietrznego - w tym wypadku mówimy o licencji.

Zawiłe?. Chyba nie.
Na początek bierze się w nas potrzeba pływania w zależności co mamy dostępne i co najbliżej nas to atakujemy na poszczególne patenty.

UPRAWNIENIA:

Żeglarz jachtowy:


 • prowadzenia jachtów żaglowych bez albo z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych

 • prowadzenia jachtów żaglowych bez albo z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 8,5 m po wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
  Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej.


Sternik jachtowy:


 • prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych,

 • prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po wodach Morza Bałtyckiego, Morza Śródziemnego i innych mórz zamkniętych, a również po pozostałych wodach morskich w odległości 50 mil morskich od miejsca schronienia. Miejsce schronienia znaczy naturalnie albo sztucznie chroniony akwen albo miejsce, w którym jacht żaglowy może znaleźć bezpieczny postój w razie stworzenia warunków zagrażających bezpieczeństwu żeglugi.


Jachtowy sternik morski:


 • prowadzenie jachtów żaglowych bez albo z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,

 • prowadzenie jachtów żaglowych bez albo z pomocniczym napędem mechanicznym o długości całkowitej do 18 m po wodach morskich.


Kapitan jachtowy:


 • prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych i morskich bez ograniczeń.


Na początek tyle wiedzy wystarczy. jeśli chcesz wiedzieć więcej odwiedź stronę www.morze.wilczur.dt.pl