zwierzaki cierpią upały co to jest
Definicja: pomoc słownik.

Czy przydatne?

Co znaczy Zwierzaki cierpią w upały

Słownik: Lato, w szczególności suche i upalne, to trudny okres dla miejskich zwierzaków, zarówno domowych, jak i dziko bytujących, którym winniśmy troskę i pomoc.
Definicja: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni i gdyńskie
schronisko dla zwierząt "Ciapkowo" prowadzone na zlecenie Miasta poprzez
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt "Animals" - oddział w Gdyni,
apelują o troskliwą opiekę nad zwierzętami w czasie upalnej pogody.

Najważniejsze jest dostarczenie zimnej wody zwierzętom (psom, kotom i
ptakom), również tym bezpańskim, którymi mieszkańcy opiekują się na co
dzień.

Należy zgłaszać wszystkie zaobserwowane przypadki zwierzaków zaniedbanych,
na przykład pozostawionych w momencie upałów na działkach, bez dostępu do wody albo
w zamkniętych, przegrzanych samochodach na parkingu.

Interwencje są przyjmowane poprzez

- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Gdyni pod numerem telefonu:
058 662 02 04

- OTOZ "Animals" w Gdyni pod numerem telefonu: 058 620 07 97.


źródło: UM Gdynia