voicemailing działa co to jest
Definicja: sposób przedsiębiorców, doradców i inwestorów do udziału w zbliżającej się konferencji.

Czy przydatne?

Co znaczy VOICEMAILING DZIAŁA

Słownik: Kilkaset osób 29 stycznia br. w porze lunchu odebrało telefon od prezesa funduszu inwestycyjnego MCI Management SA. Tomasz Czechowicz zaprosił w ten sposób przedsiębiorców, doradców i inwestorów do udziału w zbliżającej się konferencji ‘TMT
Definicja:

Forma promocji imprezy w formie voicemailingu okazała się dobrze dobrana do biznesowego charakteru produktu, a równocześnie zapoczątkowała kampanię marketingu szeptanego w tym środowisku.

narady z cyklu ‘TMT Executive Seminar’, które od kilku już lat organizujemy wspólnie z MCI i warszawską GPW, reklamowaliśmy zazwyczaj w dość klasyczny sposób: ulotki, e-malingi, banery. Teraz, za namową spółki 3way, postanowiliśmy zaeksperymentować z nową metodą dotarcia do naszych odbiorców i powiodło się – mówi Ewa Stępień, organizatorka imprezy z spółki New Europe Events.

Starannie wyselekcjonowani odbiorcy

Komunikat głosowy popularyzujący ‘TMT Ventures’ skierowany został do blisko 450 osób potencjalnie zainteresowanych udziałem w konferencji. Baza odbiorców to w pierwszej kolejności przedstawiciele spółek technologicznych uczestniczących już przedtem w spotkaniach z cyklu ‘TMT Executive Seminar’.

Autorytet i konkretna wiadomość

Nagranie wyemitowane wszystkim tym, którzy odebrali telefon składało się z dwóch części. Pierwsza z nich miała charakter osobistego zaproszenia wystosowanego do odbiorcy poprzez prezesa MCI Management, druga z kolei była wiadomością na temat szczegółów organizacyjnych konferencji, wypowiedziana głosem profesjonalnego lektora.

Zdecydowaliśmy się na taki ‘osobisty’ charakter przekazu z racji na autorytet, jakim cieszy się prezes Czechowicz, a również dlatego iż MCI Management jest patronem merytorycznym konferencji i spółką dobrze znaną adresatom nagrania – tłumaczy Ewa Stępień z NEE. Nie była to więc dla nich następna reklama, lecz trafnie stargetowana sugestia od cenionej osoby „z branży”, którą być może wykorzystają słuchacze pojawiając się – z oczywistą korzyścią dla własnej spółki - na ‘TMT Ventures’.

Odpowiedni dobór terminu i czasu połączenia

wiadomość przygotowana poprzez firmę 3way, specjalizującą się w wielokanałowej i zintegrowanej komunikacji marketingowej, była dystrybuowana 29 stycznia o godzinie 12.30. Termin i czas realizacji połączenia telefonicznego nie był przypadkowy, lecz dostosowany do profilu ekipy docelowej. Odbiorcy to głównie przedstawiciele kadry zarządzającej spółek branży technologicznej – biznesmeni, którzy wyjątkowo aktywnie korzystają z telefonu komórkowego, nie rozstając się z nim na dłużej – osoby, które są nastawione na ciągłe komunikowanie się (w szczególności w gorącym okresie, jest to w środku dnia roboczego, po weekendzie, kiedy sporo się dzieje i sporo spraw czeka na załatwienie). Pora lunchu wybrana została jako ten czas, kiedy odbiorcy komunikatu będą mieli szansę by spokojnie go wysłuchać skupiwszy się na przekazie w czasie posiłku, a więc w trakcie krótkiej przerwy w pracy, kiedy natłok obowiązków zostaje na chwilę oddalony na drugi plan.

Wzmocnienie i podsumowanie przez SMS

Pół godziny później (po wykonaniu połączeń i emisji telefonicznego nagrania), tzn. o godzinie 13.00 wszyscy otrzymali informacja SMS o następującej treści:

narada TMT.Ventures
28.02.2007, Warszawa, wstęp 99 Zł
Spotkanie dla inwestorów i przedsiębiorców
www.tmtevents.pl

SMS miał na celu przypomnienie i usystematyzowanie przekazanych w 35 sekundowym komunikacie głosowym pół godziny przedtem informacji, i służyć jako notatka w osobistym telefonie, przypominająca o konferencji, która ma odbyć się miesiąc później. To obligatoryjny obiekt kampanii, (w szczególności w razie popularyzowania konkretnego wydarzenia, daty, informacji, którą trudno zapamiętać, kiedy jest się zaskoczonym tego typu telefonem.

wydatki i efekty podjętej akcji telefonicznej

Skuteczność połączeń telefonicznych ukształtowała się na poziomie 86%. Znaczy to, iż 86 osób na 100 odebrało telefon na co na pewno wpływ miał najlepszy dobór czasu połączenia. W sumie o konferencji poinformowano w ten sposób 383 osoby, z czego przewarzająca część odsłuchała komunikatu ze zrozumieniem, ( a więc bez przerywania połączenia w takim momencie, który uniemożliwiłby poprawny odbiór przekazu). Ponad połowa odbiorców odsłuchała w całości wypowiedź prezesa MCI, i dodatkowo jeszcze kilka pierwszych sekund głosu lektora powtarzającego wiadomości przekazane już poprzez Tomasza Czechowicza dotyczące daty konferencji, i podającego jej cenę i adres strony internetowej poświęconej ‘TMT Ventures’. Blisko 200 osób wysłuchało całego komunikatu.
To super rezultat – cieszy się Ewa Stępień odpowiedzialna za promocję konferencji ‘TMT Ventures’. Zdajemy sobie sprawę, iż tak dobry wynik to w dużej mierze zasługa tego, iż komunikatu słuchały osoby, które już znają nasza markę i cykliczne imprezy ‘TMT Executive Seminar’ z udziałem Tomasza Czechowicza. Dzwonił do nich ktoś, kogo znają i szanują, a do tego przekazał im informację, która z pewnością jest w obszarze ich zainteresowań.

* * *

Akcję przeprowadziła spółka 3way, wykorzystując platformę telekomunikacyjną PhoneCall. Wykorzystanie komunikatów Voice Mail i SMS pozwoliło osiągnąć dokładne targetowanie, uwiarygodnienie przekazu osobą z autorytetem wśród odbiorców, a również usystematyzowanie istotnych informacji w formie informacje tekstowej, która została zarchiwizowana w telefonie odbiorcy.

Kampania została przygotowana w ciągu jednego dnia: od obróbki nagrania autorytetu branżowego, poprzez nagranie lektora, walidację bazy danych numerów, do integracji wysyłki SMS z komunikatami głosowymi. Raport z kampanii był gotowy w 20 min. po jej zakończeniu.

Przy tak małej ekipie odbiorców (450 osób) wydatek kampanii był porównywalny do kosztu szablonowych metod komunikacji jak telemarketing, lecz uniknięto konieczności rozmowy telemarketera z kadrą zarządzającą spółek technologicznych, a co najważniejsze powiodło się połączyć intrygującą VIP-ów formę promocji ze skutecznym wykorzystaniem posiadanej bazy telefonów komórkowych. Już tego samego dnia do organizatorów ze szczegółowymi pytaniami o konferencję zgłosiło się kilkanaście osób, a w ciągu najbliższych kilkunastu dni prawie kompletnie sprzedano dostępne wejściówki na TMT Ventures ’07. Przy większej ekipie odbiorców wydatek akcji w kontekście responsu byłby jeszcze korzystniejszy.

---


http://www.tmtevents.pl
http://www.3way.pl